Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΕΚ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β 4327/30-12-2016) η με αριθμ. 179/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα “Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’147 ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Η εν λόγω απόφαση περιλαμβάνει τα ακόλουθα Παραρτήματα:

- Παράρτημα Α. Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών  άνω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. doc icon
- Παράρτημα Β. Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. doc icon 

 

Τα ανωτέρω πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ισχύουν υποχρεωτικά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 (για συμβάσεις άνω των ορίων) και 120 (για συμβάσεις κάτω των ορίων), λαμβάνει χώρα είκοσι (20) ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης.

Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται να χρησιμοποιούν τα πρότυπα διακηρύξεων που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση για τη σύναψη συμβάσεων μελετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Βιβλίου.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται το Παράρτημα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Α) (για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του ν. 3316/2005) της αριθμ. Δ17γ/06/168/Φ.Ν.439.1/5.12.2007 (Β΄ 2333) απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. Δ17γ/06/102/ΦΝ439.1/27.6.2011 (Β΄ 1581) και Δ17γ/02/5/ΦΝ439.1/16.1.2012 (Β΄ 23) αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η ανωτέρω απόφαση.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:

  • Τα πρότυπα τεύχη διατίθενται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Αρχής www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr /ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ.
  • Αναλυτικά το ενημερωτικό έγγραφο της Αρχής εδώ.
  • Η απόφαση της Αρχής στο ΦΕΚ εδώ.
  • Δείτε την κατευθυντήρια οδηγία 16 - «Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών» , με ΑΔΑ: 7ΥΟ4ΟΞΤΒ-ΚΩΟ

Τα πρότυπα τεύχη διακήρυξης συμβάσεων μελετών, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 σε επεξεργάσιμη μορφή στα αντίστοιχα εικονίδια παραπάνω.