LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΑΑΔΗΣΥ

Σύμφωνα με το Ν.4013/2011 και συγκεκριμένα το άρθρο 2 παράγραφο 2 περίπτωση (γ) υποπερ. (δδ) «Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 και τα άρθρα 32 και 269 του Ν. 4412/2016 (ΑΊ47) εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν. 4412/2016. Κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας η Αρχή λαμβάνει υπόψη της τις γενικές αρχές του ενωσιακού και εθνικού δικαίου.»

Η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται μέσα σε «προθεσμία είκοσι (20) εργασίμων ημερών» από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης στην Αρχή, συνοδευόμενου από όλα τα στοιχεία στα οποία θεμελιώνεται, κατά περίπτωση, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως λόγω της πολυπλοκότητας της υπό ανάθεση σύμβασης, η Αρχή δύναται με απόφαση της, η οποία κοινοποιείται στην αιτούσα αναθέτουσα αρχή, να παρατείνει άπαξ την ως άνω προθεσμία για δεκαπέντε (15) επιπλέον «εργάσιμες» ημέρες. Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 (Α`63) και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007 (Α`64) οι οποίες, από την έναρξη ισχύος του ν. 4013/2011 και μέχρι την 31η.12.2012 εκδόθηκαν χωρίς να έχουν υποβληθεί ή πριν να υποβληθούν στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με την παρ. 2γ (δδ) του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 δεν πάσχουν εξ αυτού του λόγου και παράγουν όλα τα έννομα αποτελέσματα τους.

*** Οι λέξεις «εργασίμων» και «εργάσιμες» τέθηκαν στο δεύτερο και τέταρτο αντίστοιχα εδάφιο της υποπερ.δδ΄ με τη παράγραφο 5 άρθρου 233 Ν.4281/2014, ΦΕΚ Α 160/8.8.2014, η οποία καταλαμβάνει και τα σχέδια αποφάσεων επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί απόφαση της Αρχής κατά το χρόνο δημοσίευσης του πιο πάνω νόμου (8.8.2014).

**** Η φράση «προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών» αντικαθίσταται με τη φράση «προθεσμία είκοσι (20) εργασίμων ημερών», με την περίπτωση β της παρ.2, άρθρου 21 του Ν.4441/2016 (Α΄227).

 

  • Παρακαλούμε, επιλέξτε από τα παρακάτω έτη :

Γνώμες ΔΔ (Αποφάσεις) ΕΑΑΔΗΣΥ 2022

Γνώμες ΔΔ (Αποφάσεις) ΕΑΑΔΗΣΥ 2021

Γνώμες ΔΔ (Αποφάσεις) ΕΑΑΔΗΣΥ 2020

Αποφάσεις ΕΑΑΔΗΣΥ 2019

Αποφάσεις ΕΑΑΔΗΣΥ 2018

Αποφάσεις ΕΑΑΔΗΣΥ 2017

Αποφάσεις ΕΑΑΔΗΣΥ 2016

Αποφάσεις ΕΑΑΔΗΣΥ 2015

Αποφάσεις ΕΑΑΔΗΣΥ 2014

Αποφάσεις ΕΑΑΔΗΣΥ 2013 (2ο εξάμηνο)