Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΓΝΩΜΕΣ ΕΑΑΔΗΣΥ

2021
Γ
14
Διατύπωση γνώμης της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011, επί σχεδίου Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με αντικείμενο τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 136 παρ. 3 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του ν.4782/2021, για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Κανονιστικές Πράξεις (ΥΑ)