Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

N.4412/2016 f.a.q.

2017-10-31 08:35:39
54
Τι ισχύει αναφορικά με τα στοιχεία και τα έγγραφα τα οποία αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ και αποτελούν αντικείμενο ανάρτησης και στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”; Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς τα καταχωρίζουν πρωτογενώς στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή αυτά αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜΔΗΣ;
Σύμφωνα με το
άρθρο 38, παρ. 4,
εδάφιο τελευταίο του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό και με το άρθρο 379, παρ. 3 του ίδιου νόμου, μέχρι την 31/12/2017 οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς οφείλουν να καταχωρίζουν πρωτογενώς στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” όσα στοιχεία απαιτείται να αναρτώνται και στο ΚΗΜΔΗΣ (όπως, π.χ., το εγκεκριμένο αίτημα, τις αποφάσεις ανάθεσης ή κατακύρωσης και τις εντολές πληρωμής). Η αυτόματη άντληση στοιχείων από το ΚΗΜΔΗΣ εκκινεί την 1/1/2018.
ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ