LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - art4605_53_7

Ευρετήριο Άρθρου

Άρθρο 7

Γενικός Διευθυντής

1. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται στη Γ.Δ.Δ.Σ. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή είναι οι ακόλουθες:
α) Η μέριμνα για την τήρηση του προγραμματισμού,
καθώς και για την υλοποίηση των στόχων και των κατευθύνσεων που τίθενται στη Γ.Δ.Δ.Σ. από τον Πρόεδρο και την Αρχή. Προς το σκοπό αυτόν ο Γενικός Διευθυντής παρακολουθεί τις εργασίες των Διευθύνσεων και των Τμημάτων.
β) Η κατανομή των εργασιών και των υποθέσεων μεταξύ των Διευθύνσεων της Γ.Δ.Δ.Σ., η περαιτέρω παρακολούθηση και έλεγχος της περαίωσης των εργασιών και υποθέσεων από τους χειριστές τους, καθώς και της σύνταξης των σχετικών εισηγήσεων εντός των προβλεπόμενων ή οριζόμενων προθεσμιών και τέλος η απόφαση για την τηρητέα πορεία επί των υποθέσεων όταν εκδηλώνεται διάσταση απόψεων μεταξύ των συναρμοδίων υπηρεσιών.
γ) Η μέριμνα για την εμπρόθεσμη και ορθή εισαγωγή ενώπιον του αρμοδίου οργάνου των υποθέσεων, των εισηγήσεων ή εκθέσεων επί των σχεδίων γνωμοδοτήσεων, επί μέρους διατάξεων, αποφάσεων, συστάσεων, αξιολογήσεων, πορισμάτων της Αρχής και κάθε άλλης δράσης αυτής.
δ) Η εισήγηση προς τον Πρόεδρο της Αρχής για την τοποθέτηση του προσωπικού στις οργανωτικές μονάδες της Αρχής και τη μετακίνησή του μεταξύ των μονάδων αυτών.
ε) Ο έλεγχος για την εφαρμογή και την τήρηση από το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης των νόμων, των κανονισμών και των αποφάσεων που το αφορούν.
στ) Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες, για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και προτάσεων που υποβάλλει η Ε.Α.Α.ΔΗ. ΣΥ. στον Πρόεδρο της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρ. 2 περίπτωση ιγ΄ του ν. 4013/2011, του προϋπολογισμού της Αρχής, καθώς και των άλλων εκθέσεων και εγγράφων που υποβάλλονται σε κάθε εθνικό και διεθνές όργανο ή Οργανισμό.
ζ) Η συγκρότηση ομάδων εργασίας από υπαλλήλους που ανήκουν σε διαφορετικές Διευθύνσεις, Τμήματα ή Γραφεία, για την αντιμετώπιση και επεξεργασία συγκεκριμένου ζητήματος ή την εκτέλεση διοικητικού έργου ή εργασίας που ανήκει στην αρμοδιότητα οποιασδήποτε υπηρεσιακής μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης καθώς και ο ορισμός συντονιστή της ομάδας εργασίας.
2. Ο Γενικός Διευθυντής, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, μπορεί να επικουρείται γραμματειακά από μέλη του διοικητικού προσωπικού που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Αρχής.
3. Ο Πρόεδρος της Αρχής μπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή του Γενικού Διευθυντή, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση κένωσης, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, της θέσης Γενικού Διευθυντή της Αρχής μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέου προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης.