LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - art4605_53_39

Ευρετήριο Άρθρου

Άρθρο 39

Βιβλία - Πρωτόκολλο

1. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων τηρεί ηλεκτρονικό πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων. Κάθε έγγραφο που περιέρχεται στην Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο, καταχωρίζεται αυθημερόν στο ανωτέρω πρωτόκολλο, κατ΄ αύξοντα αριθμό. Στο ίδιο πρωτόκολλο αναγράφονται επίσης το όργανο προς το οποίο το έγγραφο απευθύνεται, καθώς και η ημερομηνία εισόδου του. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων υποχρεούται να χορηγεί βεβαίωση καταχώρισης του εγγράφου με όλα τα παραπάνω στοιχεία.
2. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Αρχής τηρεί Βιβλίο Αποφάσεων και Βιβλίο Γνωμοδοτήσεων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο βιβλίο αποφασισθεί να τηρείται για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχής.