LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - art4605_53_35

Ευρετήριο Άρθρου

Άρθρο 35

Αποφάσεις - Γνωμοδοτήσεις

1. Οι αποφάσεις της Αρχής είναι ειδικά αιτιολογημένες.Τυχόν γνώμη της μειοψηφίας αναφέρεται στην απόφαση με μνεία των μελών που μειοψήφησαν.
2. Οι αποφάσεις της Αρχής υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, από τον συντάκτη της απόφασης και από τον υπάλληλο που άσκησε καθήκοντα γραμματέα. Στη συνέχεια καταχωρίζονται στο Βιβλίο Αποφάσεων της Αρχής κατά αύξοντα αριθμό, ο οποίος αποτελεί και τον αριθμό της απόφασης.
3. Οι αποφάσεις της Αρχής κοινοποιούνται στα εκάστοτε ενδιαφερόμενα μέρη και τις εκάστοτε αναθέτουσες αρχές.
4. Στην περίπτωση κοινοποίησης αποφάσεων και δημοσίευσης αυτών, η Αρχή, με πράξη του Προέδρου της, κατόπιν προτάσεως του ορισθέντος εισηγητή ή, σε περίπτωση μη ορισμού εισηγητή, κατόπιν προτάσεως της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων, παραλείπει από το προς κοινοποίηση ή και δημοσίευση κείμενο τα στοιχεία εκείνα που κρίνεται ότι αποτελούν είτε απόρρητο που αφορά την εθνική ασφάλεια και δημόσια τάξη είτε επιχειρηματικό ή εμπορικό απόρρητο για τα ενδιαφερόμενα μέρη.
5. Η Αρχή τηρεί ειδικό Βιβλίο Γνωμοδοτήσεων, όπου καταχωρίζονται κατά αύξοντα αριθμό οι γνωμοδοτήσεις της. Οι γνωμοδοτήσεις της Αρχής αναρτώνται στην ιστοσελίδα της, υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της ανωτέρω παραγράφου.
6. Αποφάσεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. περί διακοπής διαδικασίας αναθέσεως ή εκτελέσεως δημοσίας συμβάσεως κοινοποιούνται υποχρεωτικά ατελώς από την αναθέτουσα αρχή στους μετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης ή στον ανάδοχο αντισυμβαλλόμενο. Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει πάραυτα την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με την ημερομηνία κοινοποιήσεως της αποφάσεως. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούνται να αιτηθούν και από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. τη λήψη σχετικού αντιγράφου της αποφάσεως πληρώνοντας το σχετικό κόστος αναπαραγωγής της απόφασης, εφόσον αυτή υπερβαίνει τις είκοσι (20) σελίδες.
7. Στην περίπτωση που η Αρχή, κατά την ενάσκηση της γνωμοδοτικής της αρμοδιότητας, κρίνει ότι διατάξεις σχεδίου νόμου, προεδρικού διατάγματος, άλλης κανονιστικής πράξης ή κανονισμοί λειτουργίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 2 περίπτωση γ΄ υποπερίπτωση αα), ββ), γγ), αλλά δεν της έχουν κοινοποιηθεί, δύναται και αυτεπαγγέλτως να ασκήσει την κατά περίπτωση γνωμοδοτική της αρμοδιότητα, ακόμα και αν η σχετική διάταξη, πράξη ή κανονισμός έχει ήδη δημοσιευτεί.
8. Κατά των εκτελεστών πράξεων της Αρχής που εκδίδονται στο πλαίσιο της ασκήσεως των κατά το άρθρο 2 του ν. 4013/2011 αρμοδιοτήτων της χωρεί απευθείας αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.