Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - art4605_53_24

Ευρετήριο Άρθρου

Άρθρο 24

Τρόπος επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων

1. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων, επιλέγονται από την Αρχή, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), μετά από δημόσια προκήρυξη του Προέδρου της Αρχής, που λαμβάνει την προσήκουσα δημοσιότητα, και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της Αρχής και η οποία απαρτίζεται από δύο (2) μέλη της Αρχής και ένα μέλος του ΝΣΚ.
2. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων επιλέγονται και τοποθετούνται στις θέσεις αυτές με θητεία τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής, μετά τη λήξη της οποίας εξακολουθούν και ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επανατοποθέτησή τους ως Προϊσταμένων ή την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 διαδικασία, η έναρξη της οποίας, με τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης, λαμβάνει χώρα το νωρίτερο έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του προηγούμενου επιλεγέντος Προϊσταμένου και το αργότερο είκοσι (20) ημέρες μετά από αυτήν.
3. Άρση της ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης μπορεί να γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής και πριν τη λήξη της τριετίας, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
4. Σε περίπτωση που επιλέγεται ως Προϊστάμενος Διευθύνσεως υποψήφιος που δεν είναι υπάλληλος της Αρχής και δεν υφίσταται κενή οργανική θέση, με την υπουργική απόφαση αποσπάσεώς του συνιστάται και προσωποπαγής οργανική θέση έως τη λήξη της θητείας του.