LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - art4605_53_17

Ευρετήριο Άρθρου

Άρθρο 17

Κατανομή του προσωπικού

1. Οι θέσεις του προσωπικού αποτελούν ενιαίο σύνολο και η εκάστοτε κατανομή τους, καθώς και η μετακίνηση του προσωπικού, σε όλες τις επί μέρους υπηρεσιακές μονάδες και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Αρχής.
2. Σε περίπτωση που στέλεχος του προσωπικού της Αρχής αναλαμβάνει θέση οργάνου σε δημόσια αρχή ή οργανισμό, ή αιτείται και λαμβάνει άδεια άνευ αποδοχών, επιτρέπεται η κάλυψη της οργανικής του θέσεως με απόσπαση προσωπικού για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξεως της θητείας του ή της άδειας άνευ αποδοχών. Οι αποσπάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια με την εκ νέου ανάληψη υπηρεσίας από το στέλεχος στην Αρχή.