Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

Δημοσίευση ν. 4764/2020 (A 256): α) Θέματα ΜΗ.Τ.Ε./ Παράταση έναρξης ισχύος διατάξεων του π.δ/τος 71/2019 έως 01-09-2021 β) Τροποποίηση άρθρου 379 ν. 4412/2016/ Παράταση ισχύος υποχρεωτικών δημοσιεύσεων περιλήψεων διακηρύξεων στον τοπικό και περιφερειακό

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4764/2020 ( Α'256). Με το άρθρο 144 του ως άνω νόμου αναστέλλεται η ισχύς της παρ. 9 του άρθρου 3, της περ. β΄ της παρ. 3 και της παρ. 7 του άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 (ΜΗ.Τ.Ε/ Α΄ 112) έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, ενώ περαιτέρω αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 65.

Με το άρθρο 185 του ως άνω νόμου τροποποιείται η παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 και παρατείνεται η υποχρεωτική δημοσίευση περιλήψεων διακηρύξεων στον τοπικό και περιφερειακό τύπο έως και τις 31-12-2021.

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.