LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ν.4541/2018 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4541/2018 (Α΄93 / 31.05.2018), με το άρθρο 15 του οποίου τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄147).

Ειδικότερα στην παρ. 3 του άρθρου 72 και στην παρ. 3 του άρθρου 302, μετά τις λέξεις «χρηματοδοτικά ιδρύματα» προστίθενται οι λέξεις «ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)».