LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ν. 4512/2018 ΚΑΙ Υ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ.Μ.Ε.Δ.

Σας ενημερώνουμε ότι α) δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (Β/4841/29.12.2017) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα : "Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016".

β) δημοσιεύθηκε ο νόμος 4512/2018 (Α/5/17.01.2018) "Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις", στα άρθρα 40, 120 και 217 του οποίου περιλαμβάνονται ζητήματα δημοσίων συμβάσεων. Συγκεκριμένα :

  • στην παρ. 5 του άρθρου 40 περιλαμβάνεται εξουσιοδότηση για έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών του ν.π.δ.δ. "Ελληνικό Κτηματολόγιο",
  • με το άρθρο 120 τροποποιούνται διατάξεις των άρθρων 72, 200 και 302 του ν. 4412/2016 και
  • με το άρθρο 217 συνίσταται στη Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.) και ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα.