Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ IV (ΑΕΠΠ)

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4465/2017 (ΦΕΚ Α΄47) με το άρθρο 54 του οποίου δίδεται παράταση στην έναρξη ισχύος του Βιβλίου IV  του ν. 4412/2016 (έννομη προστασία - ΑΕΠΠ) μέχρι 31/5/2017 και αντίστοιχη παράταση στην κατάργηση του ν. 3886/2010.

1. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 349 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Η διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 (Α ́  72),  όπως  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  53  του ν. 4456/2017 (Α ́ 24), έχει εφαρμογή για τον Πρόεδρο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.»

2. Στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 379, όπως αντικαταστάθηκαν  με  το  άρθρο  50  του  ν.  4446/2016  (Α ́ 240), η φράση «31η Μαρτίου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «31η Μαΐου 2017». Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναδρομικά από 1η Απριλίου 2017.

3. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 379, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4445/2017 (Α ́ 24), η φράση «31η Μαρτίου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «31η Μαΐου 2017». Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2017.