LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄2780) με θέμα: «Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του πόρου 2,5‰», κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης θ’ της παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου δέκατου τέταρτου του ν. 4612/2019 (Α 77). Δείτε το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της Αρχής, εδώ.