LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΩΝ 4608/2019 & 4609/2019-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι νόμοι 4608/2019 (Α’ 66) και 4609/2019 (Α' 67), με τα άρθρα 33 και 56 των οποίων αντίστοιχα τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα, ο ν.4608/2019 “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις” (Α' 66) τροποποιεί με το άρθρο 33 επιμέρους διατάξεις του Βιβλίου I (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ) και ΙΙΙ (Διακυβέρνηση) του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα τα άρθρα 86, 95, 97, 100, 215, 216, 221 και 344 του νόμου αυτού.

Επίσης, ο ν. 4609/2019 “Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις” (Α' 67) τροποποιεί με το άρθρο 56 επιμέρους διατάξεις του Βιβλίου I (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ) και ΙΙ (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ) του ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα, τροποποιούνται τα άρθρα 79Α, 92, 94, 205Α, 221Α, 302 και 327 του νόμου αυτού.

Κατόπιν της δημοσίευσης των παραπάνω νόμων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 1859/3-4-2019 εγγράφου της Αρχής (ΑΔΑ: 9ΞΠΗΟΞΤΒ-Κ43) επισημαίνονται εκ νέου τα ακόλουθα:

  • Η Αρχή, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας για την έκδοση πρότυπων τευχών διακηρύξεων και υποδειγμάτων εγγράφων σύμβασης (αρ. 2 παρ. 2 περ. ε του ν. 4013/2011, αρ. 53 παρ. 5 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με το αρ. 53 παρ. Α. αρ. 9 του ν. 4605/2019) πρόκειται να προβεί σε συνολική αναπροσαρμογή των όρων των προτύπων τευχών διακηρύξεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, καθώς και με τις διατάξεις του ν. 4605/2019. Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των επικαιροποιημένων τευχών, οι αναθέτουσες αρχές, ως προς τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες εκκινούν από τη ημερομηνία δημοσίευσης, κατά περίπτωση, των ως άνω νόμων και εφεξής (25-04-2019 ως προς το αρ. 33 του ν. 4608/2019 και 03-05-2019 ως προς το άρθρο 56 του ν. 4609/2019), προβαίνουν στις αναγκαίες προσθήκες και εν γένει προσαρμογές των άρθρων των πρότυπων διακηρύξεων, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με τις ως άνω νομοθετικές μεταβολές και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (ρήτρα ευελιξίας).
  • Θα ακολουθήσει, ομοίως, σχετική συνολική αναπροσαρμογή των όρων των υποδειγμάτων διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών. Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Αρχής των επικαιροποιημένων υποδειγμάτων, οι αναθέτουσες αρχές, από τις ίδιες ως άνω, κατά περίπτωση, ημερομηνίες δημοσίευσης και εφεξής, προσαρμόζουν, ομοίως, τα οικεία άρθρα των διακηρύξεων, σύμφωνα με τις ως άνω νομοθετικές μεταβολές.
  • Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4608/2019, καθώς και του άρθρου 56 του ν. 4609/2019, οι οποίες τροποποιούν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν έχουν αναδρομική ισχύ και κατά συνέπεια, εφαρμόζονται μόνο σε νέες διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες εκκινούν – κατά τις διατάξεις των άρθρων 61 και 120 του ν. 4412/2016 – από τις ημερομηνίες δημοσίευσης εκάστου νόμου (πρβλ. ανωτέρω). Ως εκ τούτου, δεν καταλαμβάνουν εκκρεμείς, κατά τις ίδιες ημερομηνίες, διαδικασίες ανάθεσης ούτε και εκτελούμενες συμβάσεις.

Δείτε το σχετικό έγγραφο της Αρχής εδώ.