LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το με αριθμ.πρωτ. 5035/28-9-2018 διευκρινιστικό έγγραφο της Αρχής με θέμα: «Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού». Δείτε το σχετικό έγγραφο της Αρχής εδώ.