Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

Επικαιροποιημένα υποδείγματα διακηρύξεων ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΏΝ και ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ προμήθειας αγαθών μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, τα επικαιροποιημένα υποδείγματα διακήρυξης:

α) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, άνω των ορίων, από Περιφέρειες, μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΏΝ (ΔΣΑ), με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και

β) για τη σύναψη ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ προμήθειας αγαθών, με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Επιπλέον προς υποστήριξη των αναθετουσών αρχών, επισυνάπτονται:

α) Στο υπόδειγμα της Συμφωνίας-Πλαίσιο, ο "Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού-κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων", καθώς και η "Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων".

β) Στο υπόδειγμα του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, η "Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων".

Οι όροι των υποδειγμάτων έχουν προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν. 4782/21 (Α 36), με τις οποίες τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α 147), καθώς και στους όρους της υπ’αριθμ. 64233/08-06-2021(Β’ 2453/09-06-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».