Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

Ανάρτηση επικαιροποιημένου υποδείγματος Διακήρυξης μελέτης-κατασκευής (μελετοκατασκευής) άνω των ορίων για την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε, σε επεξεργάσιμη μορφή, το επικαιροποιημένο υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργvn άνω των ορίων του ν.4412/2016, με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ).

Οι όροι του υποδείγματος έχουν προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν. 4782/21 (Α 36), με τις οποίες τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α 147), καθώς και στους όρους της υπό αναθεώρηση Κ.Υ.Α., που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, με τις οποίες ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα, κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Το ως άνω υπόδειγμα διακήρυξης αναρτάται υπό την επιφύλαξη οριστικοποίησης των όρων της υπό αναθεώρηση ΚΥΑ.

Μπορείτε να λάβετε (download) το ηλεκτρονικό αρχείο, εδώ.