Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

Ενημέρωση για την πρόοδο της διαδικασίας επικαιροποίησης των υποδειγμάτων και προτύπων τευχών διακηρύξεων μετά την έκδοση του ν. 4782/2021

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία επικαιροποίησης των όρων των υποδειγμάτων και προτύπων τευχών διακηρύξεων που έχει εκδώσει η Αρχή, προκειμένου να ενσωματωθούν σε αυτά οι ευρείας έκτασης τροποποιήσεις του ν. 4782/2021, βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Το έργο των Ομάδων Εργασίας, οι οποίες συγκροτήθηκαν για τον ως άνω σκοπό, με απόφαση του Προέδρου της Αρχής, ολοκληρώνεται σταδιακά, καθώς εκκρεμεί η ενσωμάτωση των αλλαγών που επέρχεται στις ηλεκτρονικές διαδικασίες, με τους όρους των υπό αναθεώρηση Κ.Υ.Α., που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, με τις οποίες ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα, κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ήδη, οι ως άνω, υπό έκδοση, Κ.Υ.Α. υποβλήθηκαν, από τα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία, στην Αρχή για τη διατύπωση της προβλεπόμενης, στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ. υποπ. γγ του ν. 4013/2011, σύμφωνης γνώμης και μετά την έκδοση των σχετικών Γ9 & Γ10/2021 Γνωμών της Αρχής, αναμένεται άμεσα η υπογραφή και η αποστολή τους, προς δημοσίευση, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή, συναισθανόμενη, αφενός, τον σπουδαίο ρόλο που της έχει αναθέσει ο Έλληνας νομοθέτης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, και αφετέρου την αναγκαιότητα έκδοσης των επικαιροποιημένων υποδειγμάτων και πρότυπων τευχών διακηρύξεων, ώστε οι αναθέτουσες αρχές να μπορούν να επιτελέσουν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους, θα αναρτά, σταδιακά από τις 4-6-2021, στην ιστοσελίδα της τα επικαιροποιημένα υποδείγματα- τεύχη διακηρύξεων, σε επεξεργάσιμη μορφή.

Για τις αναρτήσεις των ως άνω επικαιροποιημένων υποδειγμάτων - τευχών θα ενημερωθείτε, με νεότερες ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Αρχής.