Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

Ανάρτηση Υποδείγματος Διακήρυξης Μελέτης- Κατασκευής για την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής υπόδειγμα Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του ν.4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ).

Το υπόδειγμα εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Ομάδας Εργασίας (Ο.Ε.) που συνέστησε ο Πρόεδρος της Αρχής για τη σύνταξη των όρων του. Στην Ο.Ε. προήδρευσε ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενώ συμμετείχαν στελέχη της Αρχής και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες νομικοί - δικηγόροι χωρίς αμοιβή.

Στο υπόδειγμα λήφθηκαν υπόψη και ενσωματώθηκαν, κατόπιν επεξεργασίας τους, σχόλια που διατυπώθηκαν κατά τη διαδικασία διαβούλευσης των όρων του υποδείγματος, η οποία έλαβε χώρα μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής.

Η Αρχή ευελπιστεί ότι το υπόδειγμα θα συνδράμει στο έργο των αναθετουσών αρχών που δραστηριοποιούνται στον ευαίσθητο τομέα της κατασκευής και λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ), και θα παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής του.

Το κείμενο του υποδείγματος είναι διαθέσιμο σε ".doc", εδώ.