Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr), προς διευκόλυνση και χρήση τους από τις αναθέτουσες αρχές, τα νέα (αναθεωρημένα) πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α' 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποσότητας - τιμής, όπως τα πρότυπα αυτά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 134/14.12.2017 απόφαση της Αρχής και δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο ΦΕΚ Β΄ 66/19.01.2018.

Τα εν λόγω πρότυπα τεύχη είναι προσαρμοσμένα στις διατάξεις της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ (Β' 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», καθώς και στις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο ν. 4412/2016 με το άρθρο 39 του ν.4488/2017 (Α' 137) και το άρθρο 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).

 

  • Για το πρότυπο τεύχος Μελετών (βέλτιστη τιμή) ΚΑΤΩ των ορίων

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 01/10/2018

   
- Για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που εκκινούν από την 2 Μαρτίου 2018 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2018:   pdf icon
- Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης που εκκίνησαν μέχρι την 1η Μαρτίου 2018 :   pdf icon
  • Για το πρότυπο τεύχος Μελετών (βέλτιστη τιμή) ΑΝΩ των ορίων

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 01/10/2018

   
 - Για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που εκκινούν έως και 30 Σεπτεμβρίου 2018:    pdf icon
  • Για τα ισχύοντα πρότυπα Μελετών (βέλτιστη τιμή), δείτε εδώ.