LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr), προς διευκόλυνση και χρήση τους από τις αναθέτουσες αρχές, τα νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α' 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως τα πρότυπα αυτά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 126/29.11.2017 απόφαση της Αρχής και δημοσιεύθηκαν στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Β΄4535/21-12-2017.

Τα νέα πρότυπα τεύχη είναι προσαρμοσμένα στις διατάξεις της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ (Β' 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», καθώς και στις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο ν. 4412/2016 με το άρθρο 39 του ν.4488/2017 (Α' 137) και το άρθρο 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).

  • Πρότυπο τεύχος για μελετες ΚΑΤΩ των ορίων

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 01/10/2018


 
 
- Για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που εκκινούν από την 2 Μαρτίου 2018 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2018:   pdf icon
- Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης που εκίνησαν μέχρι την 1η Μαρτίου 2018 :   pdf icon
  • Πρότυπο τεύχος για μελετες ΑΝΩ των ορίων :

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 01/10/2018

   

- Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης που εκκινούν από τις 2 Ιανουαρίου 2018 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2018:

(Μπορείτε να δείτε εδώ, τη σχετική ανακοίνωση της Αρχής)

  pdf icon
- Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης που εκίνησαν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2018 :   pdf icon
 
  • Για τα ισχύοντα πρότυπα τεύχη μελετών, δείτε εδώ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 01/10/2018