Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

17. 08. 07
Δημιουργήθηκε : 07 Αυγούστου 2017

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 ( A 147 ),

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προσαρμοσμένα στις διατάξεις της με αριθμ.83010/4098/2-8-2017 Κ.Υ.Α. Β 2710) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία εδώ:

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ:    pdf icon      doc icon

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ:     pdf icon       doc icon

Δείτε το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της Αρχής εδώ.