LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

Κατευθυντήρια Οδηγία 27/2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Κατευθυντήρια Οδηγία 27/2021 με θέμα: «Επαναλαμβανόμενες πλημμέλειες παρατυπίες που έχουν διαπιστωθεί κατά τα έτη 2017 έως 2021, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας της προηγηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας επί αιτημάτων παροχής σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 και τα άρθρα 32 παρ. 2 περ. α’ και 269 περ. α’ του ν. 4412/2016,

καθώς και εν γένει υποδείξεις συστάσεις που έχει απευθύνει η Αρχή με τις εκδοθείσες Γνώμες της επί αιτημάτων διαπραγμάτευσης κατόπιν επίκλησης των ανωτέρω νομικών βάσεων». Δείτε την Κατευθυντήρια Οδηγία 27, καθώς και όλο το σχετικό υλικό της Αρχής, στο Μενού "ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ" --> "ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ" --> "Κατευθυντήριες Οδηγίες".