Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ κ. Γ. Καταπόδης συμμετείχε στην Ημερίδα που διοργάνωσε η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ υπό την αιγίδα του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 με θέμα «Οι σύγχρονες εξελίξεις στις δημόσιες συμβάσεις μετά το Ν. 4412/2016» στην Αίθουσα Τελετών του δικαστηρίου.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έκδοση του συλλογικού έργου «Δημόσιες Συμβάσεις – Ν. 4412/2016: Νομολογιακή Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή» (εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2019). Το εν λόγω συλλογικό έργο είναι επικαιροποιημένο με όλες τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές (Ν. 4605/2019, Ν. 4609/2019), και οι συγγραφείς του έργου επικεντρώθηκαν στην ανάλυση και επεξεργασία του Ν. 4412/2016 όπως αυτή αποτυπώθηκε στη νομολογία των ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Προβαίνοντας στα συμπεράσματα της Ημερίδας, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ αναφέρθηκε καταρχάς σε σχέση με την πρώτη Εισήγηση της κας Ευαγγελία-Ελισσάβετ Κουλουμπίνη, Σύμβουλο Ελεγκτικού Συνεδρίου, στις νομολογιακές εξελίξεις στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας, άλλως, προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των δημοσίων συμβάσεων, αναφερόμενος ειδικότερα στις προκλήσεις διεύρυνσης αυτού μέσω της νομολογίας του Δικαστηρίου τούτου, κάτι που ανέπτυξε εκτενώς η Εισηγήτρια, αλλά, επιπροσθέτως και σε κάποιες νομοθετικές προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή, ιδίως μετά την κατάργηση, τον περασμένο Ιούλιο, του προληπτικού ελέγχου δαπανών.

Αναφορικά με την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων προσυμβατικού σταδίου, και τη δεύτερη Εισήγηση του κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλου, Προέδρου Εφετών ΔΔ, ο Πρόεδρος επεσήμανε τη σημασία του σταδίου αυτού για τη συνολική επιτάχυνση της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, δεδομένου ότι οι όποιες καθυστερήσεις εντοπίζονται προεχόντως στο προσυμβατικό στάδιο και όχι στην εκτέλεση. Ειδικότερα, υπογράμμισε τη σημασία των προτάσεων του Εισηγητή, ειδικά ως προς την αντιμετώπιση των συνεπειών για την αναθέτουσα αρχή από τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης μέχρι την εκδίκαση της ουσίας της υπόθεσης από τα δικαστήρια, αλλά και για το ζήτημα της αναπομπής στην ΑΕΠΠ προς νέα κρίση υποθέσεων για τις οποίες έγιναν δέκτες οι αιτήσεις αναστολής κατά αποφάσεών της.

Ως προς τις νομοθετικές προτάσεις για την ΑΕΠΠ, ο Πρόεδρος συμφώνησε ότι οι προτάσεις του τρίτου Εισηγητή και τέως Μέλους και Προέδρου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ Δρ. Ιωάννη Κίτσου, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά αναφορικά με το όριο των 60.000 ευρώ ως αφετηρίας της καθ’ ύλη αρμοδιότητας της ΑΕΠΠ η οποία πρέπει να εξισωθεί, σε ρεαλιστική βάση, με τα ενωσιακά κατώφλια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και οι προτάσεις για ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας των Μελών της ΑΕΠΠ, ώστε να παραμένουν ανεπηρέαστοι κατά την εξέταση των υποθέσεων δημοσίων διαγωνισμών που τους ανατίθενται.

Ως προς τα ειδικά δικονομικά ζητήματα στο πλαίσιο της εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης, που παρουσίασε η τέταρτη Εισήγηση της κας Όλγας Ζήκου, Εφέτη ΔΔ, ο Πρόεδρος εστιάστηκε μεταξύ άλλων στα ζητήματα αδικαιολόγητου πλουτισμού σε περίπτωση ακύρωσης μιας σύμβασης, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποκαλείται εν τοις πράγμασι ή de facto δημόσια σύμβαση και όχι οιονεί δημόσια σύμβαση, αποφεύγοντας ούτως τη σύγχυση με την οιονεί δικαιοπραξία του αστικού δικαίου.

Τέλος, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τους διοργανωτές καθώς και την κα. Αικατερίνη Περιστεροπούλου, Πρόεδρο Εφετών ΔΔ, Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, για την πρόσκληση, αλλά και για την εξαιρετική φιλοξενία της Εκδηλώσεως.