LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ ΣΤΟ SINGLE MARKET FORUM

Στις 21 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι Συνέδριο στο πλαίσιο του Single Market Forum, με τη συμμετοχή και της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., κατόπιν πρόσκλησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Grow). Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρό της, κ. Αδάμ Καραγλάνη, τον Νομικό της Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Τράντα, και την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντονισμού, κ. Αικατερίνη Κυριαζή.

Στην ομιλία του στο Workshop με θέμα “The Future of Public Procurement”, όπου συμμετείχε στο σχετικό panel, ο κ. Καραγλάνης αναφέρθηκε στα βασικά επιτεύγματα της χώρας μας και της Αρχής, ειδικότερα, κατά την τελευταία πενταετία, και πρωτίστως στη διαμόρφωση και υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής, καθώς και στις βασικές προκλήσεις για την επόμενη πενταετία, αλλά και στην ανάγκη ανάπτυξης μιας στρατηγικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σχετικά με τα βασικά επιτεύγματα της χώρας και της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ειδικότερα, κατά την τελευταία πενταετία, στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, αναφέρθηκαν τα εξής:

 • η έγκαιρη ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και η ενοποίηση του νομοθετικού πλαισίου
 • η διαμόρφωση, για πρώτη φορά, Εθνικής Στρατηγικής, με σαφώς σχεδιασμένες δράσεις σε όλο το φάσμα του τομέα και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου που θα συμβάλλει στη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη
 • η κεντρικοποίηση των αγορών, με τη δημιουργία τριών Εθνικών Κεντρικών Αρχών Αγορών, η οποία συμβάλλει στον καλύτερο σχεδιασμό και στην εξοικονόμηση πόρων
 • η δημιουργία του ΚΗΜΔΗΣ και του ΕΣΗΔΗΣ, για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών
 • η δημιουργία της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και η δυναμική καταγραφή των Αναθετουσών Αρχών και Φορέων
 • ο αποτελεσματικός συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων, με την έκδοση από την Αρχή κατευθυντήριων οδηγιών και δεσμευτικών προτύπων

Κοιτάζοντας μπροστά, η Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ. θεωρεί ως ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τεθούν ψηλά στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ακόλουθα:

 • την επαγγελματοποίηση στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων
 • την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού
 • την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών, με τη χρήση νέων τεχνικών και την αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων, ώστε αυτές να καταστούν πιο φιλικές προς τον χρήστη
 • τον περαιτέρω εξορθολογισμό των διοικητικών δομών και την υιοθέτηση της αρχής «Μόνο μία φορά» (The Once-Only Principle)
 • την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης όλων των κρατών-μελών σε ευρωπαϊκά προγράμματα και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο χαιρέτησαν τις πρωτοβουλίες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και αναγνώρισαν τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στη Χώρα τα τελευταία χρόνια στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.