Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών χαρτογράφησης & ανάλυσης του δικτύου της αγοράς δημοσίων συμβάσεων

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “κάτω των ορίων” για την ανάθεση “ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Δείτε σχετικά:

α) την υπ' αριθμ. πρωτ. 931/14.02.2022 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών χαρτογράφησης & ανάλυσης του δικτύου της αγοράς δημοσίων συμβάσεων, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 22PROC010056323 και καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 155656,

β) την αριθμ. πρωτ. 944/15.02.2022 Περίληψη της διακήρυξης (ΑΔΑ: 67ΦΣΟΞΤΒ-Υ4Ν).