Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 στις συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών / αναθετόντων φορέων και τοπικού ή περιφερειακού τύπου για τη δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνιστικών διαδικασιών

Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην Αρχή, αναφορικά με το αν εφαρμόζεται ο ν. 4412/2016 από τις αναθέτουσες αρχές κατά την υποχρέωση δημοσίευσης περιλήψεων διακηρύξεων στον περιφερειακό ή τοπικό τύπο, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Μπορείτε να δείτε περισσότερα στo σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της Αρχής εδώ.