ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε πίνακας των υποχρεώσεων δημοσιεύσεων στον εθνικό τύπο, κατά το ν.4412/2016.

Δείτε εδώ τον σχετικό πίνακα.