ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

17. 09. 01
Δημιουργήθηκε : 01 Σεπτεμβρίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής επικαιροποιημένα υποδείγματα Διακήρυξης για Συμβάσεις Γενικών Υπηρεσιών και Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Δείτε εδώ τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία:

  • Επικαιροποιημένο Υπόδειγμα Διακήρυξης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:  


 

pdf icon doc icon

  • Υπόδειγμα Διακήρυξης για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

 

 

pdf icon doc icon