ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡIΘΜ.4412/2016

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ 24/2014/EE

ΟΔΗΓΙΑ 24/2014/EE

ΠΑΡΩΝ ΝΟΜΟΣ

Άρθρο 1 παρ. 1

Άρθρο 3 παρ. 1

Άρθρο 1 παρ. 2

Άρθρο 3 παρ. 2

Άρθρο 1 παρ. 4

Άρθρο 3 παρ. 3

Άρθρο 1 παρ. 5

Άρθρο 3 παρ. 4

Άρθρο 1 παρ. 6

Άρθρο 3 παρ. 5

Άρθρο 2 παρ. 1, περ. 1

Άρθρο 2 παρ 1 περ. 1α

Άρθρο 2 παρ. 1, περ. 2

Άρθρο 2 παρ 1 περ. 2

Άρθρο 2 παρ. 1, περ. 3

Άρθρο 2 παρ 1 περ. 3

Άρθρο 2 παρ. 1, περ. 4

Άρθρο 2 παρ 1 περ. 4

Άρθρο 2 παρ. 1, περ. 5

Άρθρο 2 παρ 1 περ. 5

Άρθρο 2 παρ. 1, περ. 6

Άρθρο 2 παρ 1 περ. 6

Άρθρο 2 παρ. 1, περ. 7

Άρθρο 2 παρ 1 περ. 7 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 2 παρ. 1, περ. 8

Άρθρο 2, παρ 1 περ. 8

Άρθρο 2 παρ. 1, περ. 9

Άρθρο 2 παρ 1 περ. 9 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 2 παρ. 1, περ. 10

Άρθρο 2 παρ 1 περ. 11 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 2 παρ. 1, περ. 11

Άρθρο 2 παρ 1 περ. 12

Άρθρο 2 παρ. 1, περ. 12

Άρθρο 2 παρ 1 περ. 13

Άρθρο 2 παρ. 1, περ. 13

Άρθρο 2 παρ 1 περ. 14 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 2, παρ. 1, περ. 14

Άρθρο 2 παρ 1 περ. 15

Άρθρο 2 παρ. 1, περ. 15

Άρθρο 2 παρ 1 περ. 16

Άρθρο 2 παρ. 1, περ. 16

Άρθρο 2 παρ 1 περ. 17 (α) πρώτου εδαφίου

Άρθρο 2 παρ. 1, περ. 17

Άρθρο 2 παρ 1 περ. 19

Άρθρο 2 παρ. 1, περ. 18

Άρθρο 2 παρ 1 περ. 20

Άρθρο 2 παρ. 1, περ. 19

Άρθρο 2 παρ 1 περ. 21

Άρθρο 2 παρ. 1, περ. 20

Άρθρο 2 παρ 1 περ. 22

Άρθρο 2 παρ. 1, περ. 21

Άρθρο 2 παρ 1 περ. 23

Άρθρο 2 παρ. 1, περ. 22

Άρθρο 2 παρ 1 περ. 24

Άρθρο 2 παρ. 1, περ. 23

Άρθρο 2 παρ 1 περ. 25

Άρθρο 2 παρ. 1, περ. 24

Άρθρο 2 παρ 1 περ. 26

Άρθρο 2 παρ. 2

Άρθρο 2 παρ. 4

Άρθρο 3 παρ. 1

Άρθρο 4 παρ. 1

Άρθρο 3 παρ. 2

Άρθρο 4 παρ. 2

Άρθρο 3 παρ. 3

Άρθρο 4 παρ. 3

Άρθρο 3 παρ. 4

Άρθρο 4 παρ. 4

Άρθρο 3 παρ. 5

Άρθρο 4 παρ. 5

Άρθρο 3 παρ. 6

Άρθρο 4 παρ. 6

Άρθρο 4 (και Κανονισμός 2015/2170)

Άρθρο 5

Άρθρο 5 παρ. 1

Άρθρο 6 παρ. 1

Άρθρο 5 παρ. 2

Άρθρο 6 παρ. 2

Άρθρο 5 παρ. 3

Άρθρο 6 παρ. 3

Άρθρο 5 παρ. 4

Άρθρο 6 παρ. 4

Άρθρο 5 παρ. 5

Άρθρο 6 παρ. 5

Άρθρο 5 παρ. 6

Άρθρο 6 παρ. 6

Άρθρο 5 παρ. 7

Άρθρο 6 παρ. 7

Άρθρο 5 παρ. 8

Άρθρο 6 παρ. 8

Άρθρο 5 παρ. 9

Άρθρο 6 παρ. 9

Άρθρο 5 παρ. 10

Άρθρο 6 παρ. 10

Άρθρο 5 παρ. 11

Άρθρο 6 παρ. 11

Άρθρο 5 παρ. 12

Άρθρο 6 παρ. 12

Άρθρο 5 παρ. 13

Άρθρο 6 παρ. 13

Άρθρο 5 παρ. 14

Άρθρο 6 παρ. 14

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9 παρ. 1

Άρθρο 9 παρ. 1

Άρθρο 9 παρ. 2

Άρθρο 9 παρ. 2

Άρθρο 9 παρ. 3

Άρθρο 9 παρ. 3

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Άρθρο 12 παρ. 1

Άρθρο 12 παρ. 1

Άρθρο 12 παρ. 2

Άρθρο 12 παρ. 2

Άρθρο 12 παρ. 3

Άρθρο 12 παρ. 3

Άρθρο 12 παρ. 4

Άρθρο 12 παρ. 4

Άρθρο 12 παρ. 5

Άρθρο 12 παρ. 5

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 14 παρ. 1

Άρθρο 15 παρ. 1

Άρθρο 15 παρ. 1

Άρθρο 15 παρ. 2

Άρθρο 15 παρ. 2

Άρθρο 15 παρ. 3

Άρθρο 15 παρ. 3

Άρθρο 16 παρ. 1

Άρθρο 16 παρ. 1

Άρθρο 16 παρ. 2

Άρθρο 16 παρ. 2

Άρθρο 16 παρ. 3

Άρθρο 16 παρ. 3

Άρθρο 16 παρ. 4

Άρθρο 16 παρ. 4

Άρθρο 17 παρ. 1

Άρθρο 17 παρ. 1

Άρθρο 17 παρ. 2

Άρθρο 17 παρ. 2

Άρθρο 18

Άρθρο 18

Άρθρο 19 παρ. 1

Άρθρο 19 παρ. 1

Άρθρο 19 παρ. 2

Άρθρο 19 παρ. 2

Άρθρο 19 παρ. 3

Άρθρο 19 παρ. 3

Άρθρο 20 παρ. 1

Άρθρο 20, παρ. 1 και 2

Άρθρο 20 παρ. 2

Άρθρο 20 παρ. 3

Άρθρο 21 παρ. 1

Άρθρο 21 παρ. 1

Άρθρο 21 παρ. 2

Άρθρο 21 παρ. 2

Άρθρο 22 παρ. 1

Άρθρο 22 παρ. 1

Άρθρο 22 παρ. 2

Άρθρο 22 παρ. 2

Άρθρο 22 παρ. 3

Άρθρο 22 παρ. 3

Άρθρο 22 παρ. 4

Άρθρο 22 παρ. 4

Άρθρο 22 παρ. 5

Άρθρο 22 παρ. 5

Άρθρο 22 παρ. 6

37 παρ. 1 και 2

Άρθρο 23 παρ. 1

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 25 παρ. 2

Άρθρο 26 παρ. 1

Άρθρο 26

Άρθρο 26 παρ. 2

Άρθρο 26 παρ. 1

Άρθρο 26 παρ. 3

Άρθρο 26 παρ. 1

Άρθρο 26 παρ. 4

Άρθρο 26 παρ. 2, 3 και 4

Άρθρο 26 παρ. 5

Άρθρο 26 παρ. 5

Άρθρο 26 παρ. 6

Άρθρο 26 παρ. 6

Άρθρο 27 παρ. 1

Άρθρο 27 παρ. 1

Άρθρο 27 παρ. 2

Άρθρο 27 παρ. 2

Άρθρο 27 παρ. 3

Άρθρο 27 παρ. 3

Άρθρο 27, παρ. 4

Άρθρο 27, παρ. 4

Άρθρο 28 παρ. 1

Άρθρο 28 παρ. 1

Άρθρο 28 παρ. 2

Άρθρο 28 παρ. 2

Άρθρο 28 παρ. 3

Άρθρο 28 παρ. 3

Άρθρο 28 παρ. 4

Άρθρο 28 παρ. 4

Άρθρο 28 παρ. 5

Άρθρο 28 παρ. 6

Άρθρο 28 παρ. 6

Άρθρο 28 παρ. 7

Άρθρο 29 παρ. 1

Άρθρο 29 παρ. 1

Άρθρο 29 παρ. 2

Άρθρο 29 παρ. 2

Άρθρο 29 παρ. 3

Άρθρο 29 παρ. 3

Άρθρο 29 παρ. 4

Άρθρο 29 παρ. 4

Άρθρο 29 παρ. 5

Άρθρο 29 παρ. 5

Άρθρο 29 παρ. 6

Άρθρο 29 παρ. 6

Άρθρο 29 παρ. 7

Άρθρο 29 παρ. 7

Άρθρο 30 παρ. 1

Άρθρο 30 παρ. 1

Άρθρο 30 παρ. 2

Άρθρο 30 παρ. 2

Άρθρο 30 παρ. 3

Άρθρο 30 παρ. 3

Άρθρο 30 παρ. 4

Άρθρο 30 παρ. 4

Άρθρο 30 παρ. 5

Άρθρο 30 παρ. 5

Άρθρο 30 παρ. 6

Άρθρο 30 παρ. 6

Άρθρο 30 παρ. 7

Άρθρο 30 παρ. 7

Άρθρο 30 παρ. 8

Άρθρο 30 παρ. 8

Άρθρο 31 παρ. 1

Άρθρο 31 παρ. 1

Άρθρο 31 παρ. 2

Άρθρο 31 παρ. 2

Άρθρο 31 παρ. 3

Άρθρο 31 παρ. 3

Άρθρο 31 παρ. 4

Άρθρο 31 παρ. 4

Άρθρο 31 παρ. 5

Άρθρο 31 παρ. 5

Άρθρο 31 παρ. 6

Άρθρο 31 παρ. 6

Άρθρο 31 παρ. 7

Άρθρο 31 παρ. 7

Άρθρο 32 παρ. 1

Άρθρο 32 παρ. 1

Άρθρο 32 παρ. 2

Άρθρο 32 παρ. 2

Άρθρο 32 παρ. 3 περ. α, β, γ

Άρθρο 32, παρ. 4

Άρθρο 32 παρ. 3 περ. δ

Άρθρο 32 παρ. 3

Άρθρο 32 παρ. 4

Άρθρο 32 παρ. 5

Άρθρο 32 παρ. 5

Άρθρο 32 παρ. 6

Άρθρο 33 παρ. 1, πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 39 παρ. 1

Άρθρο 33 παρ. 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2 παρ. 1 σημείο 10

Άρθρο 33 παρ. 2

Άρθρο 39 παρ. 3

Άρθρο 3, παρ. 3

Άρθρο 39 παρ. 4

Άρθρο 33 παρ. 4

Άρθρο 39 παρ. 5

Άρθρο 33 παρ. 5

Άρθρο 39 παρ. 6

Άρθρο 34 παρ. 1

Άρθρο 33 παρ. 1

Άρθρο 34 παρ. 2

Άρθρο 33 παρ. 2

Άρθρο 34 παρ. 3

Άρθρο 33 παρ. 3

Άρθρο 34 παρ. 4

Άρθρο 33 παρ. 4

Άρθρο 34 παρ. 5

Άρθρο 33 παρ. 5

Άρθρο 34 παρ. 6

Άρθρο 33 παρ. 6

Άρθρο 34 παρ. 7

Άρθρο 33 παρ. 7

Άρθρο 34 παρ. 8

Άρθρο 33 παρ. 8

Άρθρο 34 παρ. 9

Άρθρο 33 παρ. 9

Άρθρο 35 παρ. 1

Άρθρο 34 παρ. 1

Άρθρο 35 παρ. 2

Άρθρο 34 παρ. 2

Άρθρο 35 παρ. 3

Άρθρο 34 παρ. 3

Άρθρο 35 παρ. 4

Άρθρο 34 παρ. 4

Άρθρο 35 παρ. 5

Άρθρο 34 παρ. 5

Άρθρο 35 παρ. 6

Άρθρο 34 παρ. 6

Άρθρο 35 παρ. 7

Άρθρο 34 παρ. 7

Άρθρο 35 παρ. 8

Άρθρο 34 παρ. 8

Άρθρο 35 παρ. 9

Άρθρο 34 παρ. 9

Άρθρο 36 παρ. 1

Άρθρο 35 παρ. 1,2 και 3

Άρθρο 36 παρ. 2

Άρθρο 35 παρ. 4

Άρθρο 36 παρ. 3

Άρθρο 35 παρ. 5

Άρθρο 36 παρ. 4

Άρθρο 35 παρ. 6

Άρθρο 36 παρ. 5

Άρθρο 35 παρ. 7

Άρθρο 36 παρ. 6

Άρθρο 35 παρ. 8

Άρθρο 37 παρ. 1

Άρθρο 40 παρ. 1

Άρθρο 37 παρ. 2

Άρθρο 40 παρ. 2

Άρθρο 37 παρ. 3

Άρθρο 40 παρ. 3

Άρθρο 37 παρ. 4

Άρθρο 40 παρ. 4

Άρθρο 38 παρ. 1

Άρθρο 42 παρ. 1

Άρθρο 38 παρ. 2

Άρθρο 42 παρ. 2

Άρθρο 39 παρ. 1

Άρθρο 43 παρ. 1

Άρθρο 39 παρ. 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 43 παρ. 2

Άρθρο 39 παρ. 3

Άρθρο 43 παρ. 3

Άρθρο 39 παρ. 4

Άρθρο 43 παρ. 4

Άρθρο 39 παρ. 5

Άρθρο 43 παρ. 5

Άρθρο 40

Άρθρο 46

Άρθρο 41

Άρθρο 48

Άρθρο 42 παρ. 1

Άρθρο 54 παρ. 1

Άρθρο 42 παρ. 2

Άρθρο 54 παρ. 2

Άρθρο 42 παρ. 3

Άρθρο 54 παρ. 3

Άρθρο 42 παρ. 4

Άρθρο 54 παρ. 4

Άρθρο 42 παρ. 5

Άρθρο 54 παρ. 5

Άρθρο 42 παρ. 6

Άρθρο 54 παρ. 6

Άρθρο 43 παρ. 1

Άρθρο 55 παρ. 1

Άρθρο 43 παρ. 2

Άρθρο 55 παρ. 2

Άρθρο 44 παρ. 1

Άρθρο 56 παρ. 1

Άρθρο 44 παρ. 2

Άρθρο 56 παρ. 2

Άρθρο 44 παρ. 3

Άρθρο 56 παρ. 3

Άρθρο 45 παρ. 1

Άρθρο 57 παρ. 1

Άρθρο 45 παρ. 2

Άρθρο 57 παρ. 2

Άρθρο 45 παρ. 3

Άρθρο 57 παρ. 3

Άρθρο 46 παρ. 1

Άρθρο 59 παρ. 1

Άρθρο 46 παρ. 2

Άρθρο 59 παρ. 2

Άρθρο 46 παρ. 3

Άρθρο 59 παρ. 3

Άρθρο 46 παρ. 4

Άρθρο 59 παρ. 4

Άρθρο 47 παρ. 1

Άρθρο 60 παρ. 1

Άρθρο 47 παρ. 2

Άρθρο 60, παρ. 2

Άρθρο 47 παρ. 3

Άρθρο 60 παρ. 3

Άρθρο 48 παρ. 1

Άρθρο 62 παρ. 1

Άρθρο 48 παρ. 2

Άρθρο 62 παρ. 2

Άρθρο 49

Άρθρο 63 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 50 παρ. 1

Άρθρο 64 παρ. 1

Άρθρο 50 παρ. 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 64 παρ. 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 50 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 64 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 50 παρ. 3

Άρθρο 64 παρ. 3

Άρθρο 50 παρ. 4

Άρθρο 64 παρ. 4

Άρθρο 51 παρ. 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 65 παρ. 1

Άρθρο 51 παρ. 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 65 παρ. 2

Άρθρο 51 παρ. 3

Άρθρο 65 παρ. 3

Άρθρο 51 παρ. 4

Άρθρο 65 παρ. 4

Άρθρο 51 παρ. 5

Άρθρο 65 παρ. 5

Άρθρο 51 παρ. 6

Άρθρο 65 παρ. 6

Άρθρο 52 παρ. 1

Άρθρο 66 παρ. 3

Άρθρο 52 παρ. 2

Άρθρο 66 παρ. 4

Άρθρο 52 παρ. 3

Άρθρο 66 παρ. 5

Άρθρο 53 παρ. 1

Άρθρο 67 παρ. 1

Άρθρο 53 παρ. 2

Άρθρο 67 παρ. 2

Άρθρο 54 παρ. 1

Άρθρο 69 παρ. 1

Άρθρο 54 παρ. 2

Άρθρο 69 παρ. 2

Άρθρο 55 παρ. 1

Άρθρο 70 παρ. 1

Άρθρο 55 παρ. 2

Άρθρο 70 παρ. 2

Άρθρο 55 παρ. 3

Άρθρο 70 παρ. 3

Άρθρο 56 παρ. 1

Άρθρο 71

Άρθρο 56 παρ. 2

Άρθρο 101

Άρθρο 56 παρ. 3

Άρθρο 102

Άρθρο 57 παρ. 1

Άρθρο 73 παρ. 1

Άρθρο 57 παρ. 2

Άρθρο 73 παρ. 2 πρώτο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 57 παρ. 3

Άρθρο 73 παρ. 3

Άρθρο 57 παρ. 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 73 παρ. 4

Άρθρο 57 παρ. 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 73 παρ. 5

Άρθρο 57 παρ. 5

Άρθρο 73 παρ. 6

Άρθρο 57 παρ. 6

Άρθρο 73 παρ. 7

Άρθρο 57 παρ. 7

Άρθρο 74 παρ. 1 και 2 και άρθρο 72 παρ. 8 και 9

Άρθρο 58 παρ. 1

Άρθρο 75 παρ. 1

Άρθρο 58 παρ. 2

Άρθρο 75 παρ. 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 58 παρ. 3

Άρθρο 75 παρ. 3

Άρθρο 58 παρ. 4

Άρθρο 75 παρ. 4

Άρθρο 58 παρ. 5

Άρθρο 75 παρ. 5

Άρθρο 59 παρ. 1

Άρθρο 79 παρ. 1

Άρθρο 59 παρ. 2

Άρθρο 79 παρ. 3

Άρθρο 59 παρ. 4

Άρθρο 79 παρ. 5

Άρθρο 59 παρ. 5

Άρθρο 79 παρ. 6

Άρθρο 59 παρ. 6

Άρθρο 79 παρ. 7

Άρθρο 60 παρ. 1

Άρθρο 80 παρ. 1

Άρθρο 60 παρ. 2

Άρθρο 80 παρ. 2

Άρθρο 60 παρ. 3

Άρθρο 80 παρ. 4

Άρθρο 60 παρ. 4

Άρθρο 80 παρ. 5

Άρθρο 60 παρ. 5

Άρθρο 80 παρ. 7

Άρθρο 61 παρ. 1

Άρθρο 81 παρ. 1

Άρθρο 61 παρ. 2

Άρθρο 81 παρ. 2

Άρθρο 62 παρ. 1

Άρθρο 82 παρ. 1

Άρθρο 62 παρ. 2

Άρθρο 82 παρ. 2

Άρθρο 62 παρ. 3

Άρθρο 82 παρ. 3

Άρθρο 63 παρ. 1

Άρθρο 78 παρ. 1

Άρθρο 63 παρ. 2

Άρθρο 78 παρ. 2

Άρθρο 64 παρ. 1

Άρθρο 83 παρ. 1

Άρθρο 64 παρ. 2

Άρθρο 83 παρ. 2

Άρθρο 64 παρ. 3

Άρθρο 83 παρ. 3

Άρθρο 64 παρ. 4

Άρθρο 83 παρ. 4

Άρθρο 64 παρ. 5

Άρθρο 83 παρ. 6

Άρθρο 64 παρ. 6

Άρθρο 83 παρ. 7

Άρθρο 64 παρ. 7

Άρθρο 83 παρ. 8

Άρθρο 64 παρ. 8

Άρθρο 83 παρ. 9

Άρθρο 65 παρ. 1

Άρθρο 84 παρ. 1

Άρθρο 65 παρ. 2

Άρθρο 84 παρ. 2

Άρθρο 66

Άρθρο 85

Άρθρο 67 παρ. 1

Άρθρο 86 παρ. 1

Άρθρο 67 παρ. 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 86 παρ. 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 67 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 86 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο περ. α-δ

Άρθρο 67 παρ. 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 86 παρ. 7

Άρθρο 67 παρ. 2 τέταρτο εδάφιο


Άρθρο 67 παρ. 3

Άρθρο 86 παρ. 8

Άρθρο 67 παρ. 4

Άρθρο 86 παρ. 9

Άρθρο 67 παρ. 5

Άρθρο 86 παρ. 10

Άρθρο 68 παρ. 1

Άρθρο 87 παρ. 1

Άρθρο 68 παρ. 2

Άρθρο 87 παρ. 2

Άρθρο 68 παρ. 3

Άρθρο 87 παρ. 3

Άρθρο 69 παρ. 1

Άρθρο 88 παρ. 1

Άρθρο 69 παρ. 2

Άρθρο 88 παρ. 2

Άρθρο 69 παρ. 3

Άρθρο 88 παρ. 3

Άρθρο 69 παρ. 4

Άρθρο 88 παρ. 4

Άρθρο 69 παρ. 5

Άρθρο 88 παρ. 5

Άρθρο 70

Άρθρο 130 παρ. 2

Άρθρο 71 παρ. 1

Άρθρο 131 παρ. 1

Άρθρο 71 παρ. 2

Άρθρο 58

Άρθρο 71 παρ. 3

Άρθρο 131 παρ. 2

Άρθρο 71 παρ. 4

Άρθρο 131 παρ. 3

Άρθρο 71 παρ. 5 πρώτο, δεύτερο, τρίτο εδάφιο

Άρθρο 131 παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 71 παρ. 5 τέταρτο, πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 131 παρ. 7

Άρθρο 71 παρ. 5 έκτο εδάφιο

Άρθρο 131 παρ. 4 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 71 παρ. 5 έβδομο εδάφιο

Άρθρο 131 παρ. 4 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 71 παρ. 6 περ. α

Άρθρο 131 παρ. 8

Άρθρο 71 παρ. 6 περ. β

Άρθρο 131 παρ. 5,6

Άρθρο 71 παρ. 8

Άρθρο 131 παρ. 7 και 8

Άρθρο 72 παρ. 1

Άρθρο 132 παρ. 1

Άρθρο 72 παρ. 2

Άρθρο 132 παρ. 2

Άρθρο 72 παρ. 3

Άρθρο 132 παρ. 3

Άρθρο 72 παρ. 4

Άρθρο 132 παρ. 4

Άρθρο 72 παρ. 5

Άρθρο 132 παρ. 5

Άρθρο 73

Άρθρο 133 παρ. 1

Άρθρο 74

Άρθρο 107 παρ. 1

Άρθρο 75 παρ. 1

Άρθρο 108 παρ. 1

Άρθρο 75 παρ. 2

Άρθρο 108 παρ. 2

Άρθρο 75 παρ. 4

Άρθρο 108 παρ. 3

Άρθρο 76 παρ. 1

Άρθρο 107 παρ. 1 και 3

Άρθρο 76 παρ. 2

Άρθρο 109

Άρθρο 77 παρ. 1

Άρθρο 110 παρ. 1

Άρθρο 77 παρ. 2

Άρθρο 110 παρ. 2

Άρθρο 77 παρ. 3

Άρθρο 110 παρ. 3

Άρθρο 77 παρ. 4

Άρθρο 110 παρ. 4

Άρθρο 78

Άρθρο 111

Άρθρο 79 παρ. 1

Άρθρο 112 παρ. 1

Άρθρο 79 παρ. 2

Άρθρο 112 παρ. 2

Άρθρο 79 παρ. 3 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 112 παρ. 3

Άρθρο 80 παρ. 1

Άρθρο 113 παρ. 1

Άρθρο 80 παρ. 2

Άρθρο 113 παρ. 2

Άρθρο 80 παρ. 3

Άρθρο 113 παρ. 3

Άρθρο 81

Άρθρο 114

Άρθρο 82 παρ. 1

Άρθρο 115 παρ. 1

Άρθρο 82 παρ. 2

Άρθρο 115 παρ. 2

Άρθρο 82 παρ. 3

Άρθρο 115 παρ. 3

Άρθρο 82 παρ. 4

Άρθρο 115 παρ. 4

Άρθρο 82 παρ. 5

Άρθρο 115 παρ. 5

Άρθρο 82 παρ. 6

Άρθρο 115 παρ. 6

Άρθρο 83 παρ. 1

Άρθρο 340

Άρθρο 83 παρ. 2

Άρθρο 340 παρ. 1

Άρθρο 83 παρ. 3

Άρθρο 340 παρ. 2

Άρθρο 83 παρ. 4

Άρθρο 340 παρ. 3

Άρθρο 83 παρ. 5

Άρθρο 340 παρ. 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 83 παρ. 6

Άρθρο 45 παρ. 3 περίπτ. ζ και παρ. 5

Άρθρο 84 παρ. 1

Άρθρο 341 παρ. 1

Άρθρο 84 παρ. 2

Άρθρο 45 παρ. 1, 2, 3 περιπτ. στ και παρ. 4

Άρθρο 84 παρ. 3

Άρθρο 341 παρ. 3

Άρθρο 85 παρ. 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 342 παρ. 1

Άρθρο 85 παρ. 2

Άρθρο 342 παρ. 2

Άρθρο 85 παρ. 3

Άρθρο 342 παρ. 3

Άρθρο 86 παρ. 1

Άρθρο 343 παρ. 1

Άρθρο 86 παρ. 2

Άρθρο 343 παρ. 2

Άρθρο 90 παρ. 1

Άρθρο 379 παρ. 1

Άρθρο 90 παρ. 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 379 παρ. 2

Άρθρο 90 παρ. 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 376 παρ. 11

Άρθρο 90 παρ. 3

Άρθρο 379 παρ. 2

Άρθρο 90 παρ. 5

Άρθρο 379 παρ. 4

Άρθρο 90 παρ. 6

Άρθρο 379 παρ. 1, 2, 4 και 376 παρ. 11

Άρθρο 90 παρ. 7

Άρθρο 340 παρ. 4