ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ β) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Για τους σκοπούς του Βιβλίου I το μόνο ισχύον κείμενο είναι αυτό του παραρτήματος I σημείο 3 της ΣΔΣ επί του οποίου βασίζεται ο ακόλουθος ενδεικτικός κατάλογος αγαθών:

Κεφάλαιο 25:

Αλάτι, θείο, γαίες και πέτρες, γύψος, ασβέστης και τσιμέντα

Κεφάλαιο 26:

Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες μετάλλων

Κεφάλαιο 27:

Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών? ασφαλτούχες ουσίες, ορυκτά κεριά

εκτός από:

ex ex 27.10: ειδικά καύσιμα κινητήρων

Κεφάλαιο 28:

Ανόργανα χημικά προϊόντα, ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπανίων γαιών και των ισοτόπων

εκτός από:

 

ex ex 28.09: εκρηκτικά

 

ex ex 28.13: εκρηκτικά

 

ex ex 28.14: δακρυγόνα

 

ex ex 28.28: εκρηκτικά

 

ex ex 28.32: εκρηκτικά

 

ex ex 28.39: εκρηκτικά

 

ex ex 28.50: τοξικά προϊόντα

 

ex ex 28.51: τοξικά προϊόντα

 

ex ex 28.54: εκρηκτικά

Κεφάλαιο 29:

Οργανικά χημικά προϊόντα

εκτός από:

 

ex ex 29.03: εκρηκτικά

 

ex ex 29.04: εκρηκτικά

 

ex ex 29.07: εκρηκτικά

 

ex ex 29.08: εκρηκτικά

 

ex ex 29.11: εκρηκτικά

 

ex ex 29.12: εκρηκτικά

 

ex ex 29.13: τοξικά προϊόντα

 

ex ex 29.14: τοξικά προϊόντα

 

ex ex 29.15: τοξικά προϊόντα

 

ex ex 29.21: τοξικά προϊόντα

 

ex ex 29.22: τοξικά προϊόντα

 

ex ex 29.23: τοξικά προϊόντα

 

ex ex 29.26: εκρηκτικά

 

ex ex 29.27: τοξικά προϊόντα

 

ex ex 29.29: εκρηκτικά

Κεφάλαιο 30:

Φαρμακευτικά προϊόντα

Κεφάλαιο 31:

Λιπάσματα

Κεφάλαιο 32:

Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα, ταννίνες και τα παράγωγά τους, χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρισης και βερνίκια, μαστίχες (στόκοι), μελάνια

Κεφάλαιο 33:

Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα

Κεφάλαιο 34:

Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβα), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες προπλασμάτων και «κεριά οδοντοτεχνικής»

Κεφάλαιο 35:

Λευκωματώδεις ύλες, κόλλες, ένζυμα

Κεφάλαιο 37:

Φωτογραφικά και κινηματογραφικά προϊόντα

Κεφάλαιο 38:

Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών

εκτός από:

ex ex 38.19: τοξικά προϊόντα

Κεφάλαιο 39:

Τεχνητές πλαστικές ύλες, αιθέρες και εστέρες της κυτταρίνης, τεχνητές ρητίνες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές

εκτός από:

ex ex 39.03: εκρηκτικά

Κεφάλαιο 40:

Καουτσούκ φυσικό ή συνθετικό, τεχνητό καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ

εκτός από:

ex ex 40.11: επίσωτρα αλεξίσφαιρα

Κεφάλαιο 41:

Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα)

Κεφάλαιο 42:

Τεχνουργήματα από δέρμα, είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα, είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα (άλλα από τα έντερα μεταξοσκώληκα)

Κεφάλαιο 43:

Γουνοδέρματα και γουναρικά, γουνοδέρματα τεχνητά

Κεφάλαιο 44:

Ξυλεία και είδη από ξύλο? ξυλάνθρακας

Κεφάλαιο 45:

Φελλός και είδη από φελλό

Κεφάλαιο 46:

Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας

Κεφάλαιο 47:

Ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του χαρτιού

Κεφάλαιο 48:

Χαρτί και χαρτόνια, τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι

Κεφάλαιο 49:

Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια

Κεφάλαιο 65:

Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών

Κεφάλαιο 66:

Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους

Κεφάλαιο 67:

Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή από πούπουλα. Τεχνητά άνθη, τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου

Κεφάλαιο 68:

Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες

Κεφάλαιο 69:

Προϊόντα κεραμευτικής

Κεφάλαιο 70:

Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί

Κεφάλαιο 71:

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές? απομιμήσεις κοσμημάτων

Κεφάλαιο 73:

Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

Κεφάλαιο 74:

Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό

Κεφάλαιο 75:

Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο

Κεφάλαιο 76:

Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο

Κεφάλαιο 77:

Μαγνήσιο και βηρύλλιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο και βηρύλλιο

Κεφάλαιο 78:

Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο

Κεφάλαιο 79:

Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο

Κεφάλαιο 80:

Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο

Κεφάλαιο 81:

ʼλλα κοινά μέταλλα που χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργία και τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά

Κεφάλαιο 82:

Εργαλεία, είδη μαχαιροποιίας, κουτάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα και μέρη των ειδών αυτών

εκτός από:

 

ex ex 82.05: εργαλεία

 

ex ex 82.07: εργαλεία, ανταλλακτικά

Κεφάλαιο 83:

Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα

Κεφάλαιο 84:

Λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις και τα μέρη τους

εκτός από:

 

ex ex 84.06: κινητήρες

 

ex ex 84.08: άλλοι κινητήρες

 

ex ex 84.45: μηχανές

 

ex ex 84.53: αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών

 

ex ex 84.55: μέρη μηχανών της κλάσης 84.53

 

ex ex 84.59: πυρηνικοί αντιδραστήρες

Κεφάλαιο 85:

Μηχανές και ηλεκτρικές συσκευές και αντικείμενα ηλεκτροτεχνικών χρήσεων

εκτός από:

 

ex ex 85.13: εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

 

ex ex 85.15: συσκευές διαβίβασης

Κεφάλαιο 86:

Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές γραμμές, μη ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών

εκτός από:

 

ex ex 86.02: ηλεκτράμαξες σιδηροδρόμων τεθωρακισμένες

 

ex ex 86.03: λοιπές σιδηροδρομικές άμαξες τεθωρακισμένες

 

ex ex 86.05: τεθωρακισμένα βαγόνια

 

ex ex 86.06: βαγόνια συνεργεία επισκευής

 

ex ex 86.07: βαγόνια

Κεφάλαιο 87:

Αυτοκίνητα οχήματα, εκτός του τροχαίου υλικού για σιδηροδρόμους και τραμ, τα μέρη και εξαρτήματά τους

εκτός από:

 

ex ex 87.08: άρματα μάχης και αυτοκίνητα τεθωρακισμένα

 

ex ex 87.01: ελκυστήρες

 

ex ex 87.02: στρατιωτικά οχήματα

 

ex ex 87.03: οχήματα επισκευών

 

ex ex 87.09: μοτοσικλέτες

 

ex ex 87.14: ρυμουλκούμενα

Κεφάλαιο 89:

Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα

εκτός από:

ex ex 89.01A: πολεμικά πλοία

Κεφάλαιο 90:

Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας και κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου, ακριβείας, όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής, μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων και συσκευών

εκτός από:

 

ex ex 90.05: διόπτρες

 

ex ex 90.13: διάφορα όργανα, λέιζερ

 

ex ex 90.14: τηλέμετρα

 

ex ex 90.28: ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης

 

ex ex 90.11: μικροσκόπια

 

ex ex 90.17: ιατρικά όργανα

 

ex ex 90.18: συσκευές μηχανοθεραπείας

 

ex ex 90.19: συσκευές ορθοπεδικής

 

ex ex 90.20: συσκευές ακτίνων X

Κεφάλαιο 91:

Κατασκευή ρολογιών

Κεφάλαιο 92:

Μουσικά όργανα, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών

Κεφάλαιο 94:

Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά και μέρη αυτών. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια

εκτός από:

ex ex 94.01A: καθίσματα αεροσκαφών

Κεφάλαιο 95:

Είδη και τεχνουργήματα από ύλες που μπορούν να λαξευτούν ή να χυτευτούν

Κεφάλαιο 96:

Σκούπες και ψήκτρες, είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) και κόσκινα

Κεφάλαιο 98:

Τεχνουργήματα διάφορα