Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - art4605_53_partB

Ευρετήριο Άρθρου

Β. Οι διατάξεις του παρατιθέμενου στην προηγούμενη παράγραφο Α΄ Οργανισμού και Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., τροποποιούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 4 και του άρθρου 7 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με προεδρικό διάταγμα, αντιστοίχως, των ζητημάτων της Οργάνωσης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Γ.1. Δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται στο σύνολό τους: (α) το π.δ. 122/2012 (Α΄ 215) και (β) το π.δ. 123/2012 (Α΄ 216) πλην του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 13. Έως τότε εκδίδονται οι πράξεις κατανομής του προσωπικού στις οργανικές μονάδες που προβλέπονται στον παρατιθέμενο στην παράγραφο Α΄ Οργανισμό και Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., οι οποίες τίθενται σε ισχύ από την κατάργηση των κατά το προηγούμενο εδάφιο διαταγμάτων.
2. Προϊστάμενοι διευθύνσεων και τμημάτων ή γραφείων, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί ή επιλεγεί μέχρι σήμερα, μπορούν με απόφαση της Αρχής να ασκούν τα καθήκοντά τους έως τη λήξη της θητείας τους ή τον ορισμό νέων σύμφωνα με τις κείμενες για την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. διατάξεις. Σε περίπτωση δημιουργίας νέων οργανικών μονάδων οι υπηρετούντες μπορεί να τοποθετούνται με απόφαση της Αρχής σε μία από τις συνιστώμενες οργανικές μονάδες. Έως την πλήρωση των θέσεων αυτών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. διαδικασίες, ορίζονται με απόφαση της Αρχής προσωρινοί Προϊστάμενοι των νέων οργανικών μονάδων και αναπληρωτές Προϊστάμενοι εκείνων των οργανικών μονάδων των οποίων η θητεία των Προϊσταμένων έχει λήξει.
Δ. Η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κινείται το νωρίτερο έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του προηγούμενου επιλεγέντος Προϊσταμένου και το αργότερο είκοσι (20) ημέρες μετά από αυτήν.