LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - art4605_53_31

Ευρετήριο Άρθρου

Άρθρο 31

Λόγοι αποκλεισμού και αποχή ή εξαίρεση Μέλους

1. Τα μέλη της Αρχής αποκλείονται από την άσκηση των καθηκόντων τους ή οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον: α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή β) έχουν αναμιχθεί στην υπόθεση αυτή αυτοπροσώπως ή δια παρένθετου προσώπου με οποιονδήποτε τρόπο, όπως με την ιδιότητα του πληρεξουσίου, αντιπροσώπου, εκπροσώπου, συμβούλου, μάρτυρα, πραγματογνώμονα ή νομικού παραστάτη ή γ) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ΄ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερομένους ή δ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους.
2. Μέλος το οποίο κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος που επιβάλλει την αποχή του, οφείλει να το δηλώσει αμέσως στην Αρχή ή στον Πρόεδρο ή τον εκάστοτε προεδρεύοντα και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια. Ομοίως, αιτήσεις εξαίρεσης μέλους της Αρχής μπορεί να υποβάλουν στα ίδια όργανα οι ενδιαφερόμενοι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η Αρχή αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν.
3. Η εξαίρεση μπορεί να διατάσσεται και αυτεπαγγέλτως από την Αρχή.
4. Τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που δηλώνεται αποχή, ή ζητείται η εξαίρεση, τόσων μελών ώστε τα απομένοντα να μη σχηματίζουν απαρτία.