LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - art4605_53_3

Ευρετήριο Άρθρου

Άρθρο 3

Γραφείο Προέδρου

Το Γραφείο Προέδρου υποστηρίζει γραμματειακά, οργανωτικά και επιτελικά τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη της Αρχής. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμοδιότητες του Γραφείου διακρίνονται σε εκείνες που έχουν οργανωτικό και γραμματειακό χαρακτήρα (Γραμματεία Προέδρου) και σε εκείνες με επιτελικό χαρακτήρα (Επιτελικός Τομέας).
α) Στις οργανωτικού και γραμματειακού χαρακτήρα αρμοδιότητες (Γραμματεία Προέδρου) περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:
αα) Η παροχή γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης προς τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη της Αρχής.
ββ) Η τήρηση πρωτοκόλλου Γραφείου Προέδρου, η τήρηση σχεδίων των αποφάσεων και εν γένει πράξεων της Αρχής και η τήρηση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Αρχής.
γγ) Η επιμέλεια έκδοσης των εκθέσεων και κάθε άλλου
πληροφοριακού εντύπου της Αρχής.
β) Στις επιτελικού χαρακτήρα αρμοδιότητες (Επιτελικός Τομέας) περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:
αα) Η παρακολούθηση των επί μέρους δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής στο πεδίο των Δημοσίων Συμβάσεων.
ββ) Ο συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών της Αρχής σε ζητήματα σχεδιασμού ή απολογισμού, όπως και στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και προτάσεων για την βελτίωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που υποβάλλει η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στον Πρόεδρο της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περίπτωση ιγ΄ του ν. 4013/2011, καθώς και κάθε έκθεσης που προβλέπεται στο πλαίσιο της Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα άρθρα 340 έως 344 του ν. 4412/2016 και 56 του ν. 4413/2016.
γγ) Η μέριμνα για τη δέουσα δημοσίευση ή με οποιοδήποτε τρόπο εκτέλεση των αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων, συστάσεων, οδηγιών, αξιολογήσεων, πορισμάτων και των άλλων εκθέσεων και δράσεων της Αρχής.
δδ) Ο συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών της Αρχής για την απάντηση στα ερωτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου που υποβάλλονται μέσω του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. εε) Κάθε άλλη σχετική αρμοδιότητα που προβλέπεται για τον Πρόεδρο της Αρχής.