LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - art4605_53_28

Ευρετήριο Άρθρου

Άρθρο 28

Ατομικοί φάκελοι

1. Για κάθε μέλος της Αρχής τηρείται στο γραφείο του Προέδρου ατομικός φάκελος, στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στον διορισμό και την προσωπική υπηρεσιακή του κατάσταση.
2. Δικαίωμα να λάβουν γνώση των παραπάνω φακέλων έχουν μόνο: α) ο Πρόεδρος της Αρχής, β) σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης, ο Πρόεδρος, τα μέλη της Αρχής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου και γ) το μέλος το οποίο αφορά ο φάκελος.