LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - art4605_53_16

Ευρετήριο Άρθρου

Άρθρο 16

Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

1. Της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων προΐσταται Γενικός Διευθυντής, ο οποίος επιλέγεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20.

2. Των Διευθύνσεων Συντονισμού, Μελετών και Γνωμοδοτήσεων και Ελέγχου, καθώς και των Τμημάτων των Διευθύνσεων αυτών, προΐστανται υπάλληλοι με την ιδιότητα του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. Των Διευθύνσεων Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι με την ιδιότητα του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή κατηγορίας ΠΕ, ενώ των Τμημάτων των Διευθύνσεων αυτών, προΐστανται υπάλληλοι με την ιδιότητα του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

3. Οι θέσεις των Προϊσταμένων των Γραφείων αντιστοιχούν σε θέσεις Προϊσταμένου Τμήματος της Αρχής πλην του επιδόματος ευθύνης.