LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - art4605_53_13

Ευρετήριο Άρθρου

Άρθρο 13

Αυτοτελές Γραφείο Θεσσαλονίκης

1. Το Αυτοτελές Γραφείο Θεσσαλονίκης υπάγεται απ΄ ευθείας στον Γενικό Διευθυντή και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Τη διεκπεραίωση υποθέσεων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Συντονισμού, Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, καθώς και Ελέγχου της Αρχής μετά από εντολή του Γενικού Διευθυντή και σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος.
β) Τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στις περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, κατόπιν σχετικής εντολής του Γενικού Διευθυντή, και επί του σχετικού πορίσματος συντάσσεται εισηγητικό σημείωμα προς την αρμόδια Διεύθυνση της Αρχής.
2. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ανατίθενται στο Αυτοτελές Γραφείο Θεσσαλονίκης με κριτήρια ιδίως την χωρική εγγύτητα του Τμήματος προς τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες, τη μεγαλύτερη ευχέρεια συλλογής και επεξεργασίας των αναγκαίων στοιχείων ή και οποιοδήποτε άλλο κριτήριο η Αρχή προκρίνει με γνώμονα την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων της. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου μπορεί να ασκούνται παράλληλα ή συμπληρωματικά με τις αρμοδιότητες των κεντρικών υπηρεσιών της Αρχής.
3. Το Αυτοτελές Γραφείο συνεργάζεται με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις της Αρχής από τις οποίες λαμβάνει οδηγίες και κατευθύνσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και στις οποίες διαβιβάζει τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργεί κατόπιν εντολής του Γενικού Διευθυντή και τα στοιχεία και πληροφορίες που εν γένει συλλέγει.