Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - art4605_53_12

Ευρετήριο Άρθρου

Άρθρο 12

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης είναι η εύρυθμη διοικητική λειτουργία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με το συντονισμό και τη διαχείριση των θεμάτων που άπτονται της διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών της Αρχής, της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού και της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, καθώς και η αποτελεσματική άσκηση της λειτουργίας της οικονομικής διοίκησης της Αρχής και της με διαφάνεια προμήθειας έργων, αγαθών και υπηρεσιών με σύγχρονες διαδικασίες και κριτήρια κόστους - οφέλους.
2. Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου
Δυναμικού,
β) Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης και
γ) Τμήμα Προμηθειών.
3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού είναι οι ακόλουθες:
α) Η οργάνωση και η τήρηση του πρωτοκόλλου εξερχόμενων και εισερχομένων εγγράφων, η παραλαβή και διακίνηση της αλληλογραφίας των εγγράφων και των τηλεφωνικών κλήσεων της Αρχής, καθώς και η μέριμνα για την κοινοποίηση και επίδοση κάθε εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται οι κλήσεις, αποφάσεις, συστάσεις, αξιολογήσεις, πορίσματα και γνωμοδοτήσεις της Αρχής.
β) Η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση αρχείου εγγράφων της Διεύθυνσης, καθώς και η αρχειοθέτηση, η ταξινόμηση και η φύλαξη των αποφάσεων της Αρχής.
γ) Η βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων εγγράφων, καθώς και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού της Αρχής.
δ) Η μέριμνα για την εξυπηρέτηση του κοινού, και την
επικοινωνία του με την, κατά περίπτωση, αρμόδια υπηρεσία της Αρχής.
ε) Η εισήγηση για το πρόγραμμα αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό της Αρχής σε συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες, καθώς και η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη στελέχωση αυτής και γενικά ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν σε προσλήψεις, αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού.
στ) Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών, σχετικών με θέματα προσωπικού της Αρχής.
ζ) Ο χειρισμός των θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Αρχής, καθώς και των θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση των κάθε φύσης αδειών του προσωπικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις των, κατά περίπτωση, αρμόδιων οργάνων, στη σύνταξη σχετικών εισηγήσεων προς το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο και στη μέριμνα για την έκδοση των αντίστοιχων πράξεων.
η) Η συγκέντρωση, η συμπλήρωση και η διαβίβαση των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης και η παρακολούθηση των θεμάτων σύνταξης και ασφάλισης του προσωπικού της Αρχής.
θ) Η τήρηση αρχείου των ατομικών φακέλων και ηλεκτρονικής βάσης με τα στοιχεία του υπηρετούντος προσωπικού, προκειμένου να ενημερώνεται το Μητρώο του Προσωπικού με τη συγκέντρωση και καταγραφή των μεταβολών του, καθώς και το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης με τις απαραίτητες πληροφορίες, για τον προσδιορισμό των τακτικών και έκτακτων αποδοχών του προσωπικού της Αρχής.
ι) Η διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
ια) Η πρόταση για την κατανομή των οργανικών θέσεων, η διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η παρακολούθηση τήρησης του ωραρίου και της υπερωριακής απασχόλησης, η μέριμνα για τη διακίνηση του υπηρεσιακού οχήματος, η τήρηση των διατάξεων για την απλούστευση των διαδικασιών, καθώς επίσης για την προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία.
ιβ) Κάθε άλλο θέμα που άπτεται της εύρυθμης λειτουργίας της Αρχής και αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση του Προσωπικού της Αρχής.
4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης είναι οι ακόλουθες:
α) Η έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Αρχής, εντός των καθοριζομένων χρονικών ορίων πληρωμών και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
β) Η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.
γ) Η μέριμνα για τη σύνταξη, την έγκριση, την εκτέλεση και την παρακολούθηση του Προϋπολογισμού της Αρχής, σύμφωνα και με τους προβλεπόμενους δεσμευτικούς στόχους.
δ) Η σύνταξη των απολογιστικών οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού και η υποβολή τους για έγκριση και δημοσίευσή τους.
ε) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της είσπραξης του ειδικού τέλους υπέρ της Αρχής.
στ) Η μέριμνα για την εκκαθάριση των αποδοχών, των λοιπών αποζημιώσεων και των εξόδων μετακίνησης του Προέδρου, των Μελών και του Νομικού Συμβούλου της Αρχής, του Προσωπικού της Αρχής, καθώς και για την καταβολή των αμοιβών των εξωτερικών συνεργατών της. Η τήρηση των μισθολογικών Μητρώων και η χορήγηση ατομικών δελτίων μισθοδοσίας και πάσης φύσεως βεβαιώσεων μισθολογικού περιεχομένου.
ζ) Η εντολή και εκκαθάριση κάθε άλλης δαπάνης.
η) Η χορήγηση πάσης φύσεως βεβαιώσεων οικονομικού περιεχομένου.
θ) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και η εκκαθάριση των δαπανών της Αρχής, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.
ι) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη κατά την διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της, μαζί με τον σχετικό φάκελο, στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/ 2014.
ια) Η οργάνωση, η λειτουργία και η παρακολούθηση του Ταμείου και η εισήγηση για τη διαχείριση των διαθεσίμων της Αρχής.
ιβ) Η οργάνωση, η λειτουργία και η παρακολούθηση του Λογιστηρίου και η τήρηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία βιβλίων και στοιχείων, καθώς και του Μητρώου Δεσμεύσεων.
ιγ) Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από τον διατάκτη και η καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
ιδ) Ο έλεγχος της τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
ιε) Η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και η απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.
ιστ) Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
ιζ) Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.
ιη) Η καταχώριση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα Μητρώα.
5. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών είναι οι ακόλουθες:
α) Η έγκαιρη συγκέντρωση αιτημάτων αναγκών προμηθειών από το σύνολο των υπηρεσιών της Αρχής και η κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους εξοπλισμού.
β) Η συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης και σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, καθώς και η τήρηση του αρχείου προμηθευτών αγαθών και υπηρεσιών της Αρχής.
γ) Η κατάρτιση, η παρακολούθηση και η εκτέλεση του προγράμματος και των συμβάσεων προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών της Αρχής και η υποστήριξη της διενέργειας των σχετικών διαδικασιών.
δ) Η παρακολούθηση της παραλαβής των αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύεται η Αρχή και η διανομή ή διακίνηση αυτών προς τους αποδέκτες τους.
ε) Η μέριμνα για την καθαριότητα, τη φύλαξη (ασφάλεια), τη συντήρηση και την επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και του λοιπού εξοπλισμού, εκτός από τα πληροφοριακά συστήματα.
στ) Η μέριμνα για τη λειτουργία αποθήκης αναλώσιμων και μη υλικών, καθώς και για τη συγκέντρωση του παλαιού και άχρηστου υλικού και για την επισκευή του, εκποίηση του ή καταστροφή του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ζ) Η μέριμνα για την απογραφή και διασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αρχής, καθώς και για τη συγκέντρωση και διασφάλιση των τίτλων κτήσης της ακίνητης περιουσίας και για την τήρηση του Μητρώου παγίων στοιχείων.
η) Η συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τις δαπάνες προμηθειών και σύνταξη κατάστασης πληρωμής δαπάνης και στη συνέχεια διαβίβαση αυτών με έγγραφο για έλεγχο, εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή στο αρμόδιο τμήμα.