LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - art4605_53_11

Ευρετήριο Άρθρου

Άρθρο 11

Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης είναι η τήρηση και η εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των εισερχόμενων πληροφοριών επί των δημοσίων συμβάσεων και των δράσεων της Αρχής, καθώς και η τήρηση ή και παρακολούθηση σχετικών Μητρώων. Η Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ.), η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρ. 2 περίπτωση ι΄ του ν. 4013/2011, αποτελεί ενιαία συλλογή δεδομένων, με πηγές τόσο τα πληροφοριακά συστήματα που περιέχουν στοιχεία δημοσίων συμβάσεων, όσο και επεξεργασμένα δεδομένα που παράγει η ίδια η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
2. Η Διεύθυνση Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Στατιστικών Αναλύσεων.
β) Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης.
3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Στατιστικών Αναλύσεων είναι οι ακόλουθες:
α) Η τήρηση, επικαιροποίηση και παρακολούθηση του Μητρώου Αποκλεισθέντων Φορέων, του Μητρώου αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων.
β) Η μέριμνα για την τήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, τη διαχείρισή της και τη διαλειτουργικότητα με υφιστάμενα ή και υπό ανάπτυξη πληροφοριακά συστήματα που σχετίζονται με τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
Ειδικότερα η μέριμνα για την τήρηση της Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ. περιλαμβάνει:
αα) τη συλλογή και δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και τη συναφή νομολογία των ενωσιακών και εθνικών δικαστηρίων,
ββ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση της συλλογής, επεξεργασίας και δημοσίευσης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων δεδομένων και στοιχείων από τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τους αρμόδιους δημόσιους φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011,
γγ) την τήρηση των κατωτέρω στοιχείων: i) προκηρύξεων των διαγωνισμών και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ii) του αντικειμένου των διαγωνισμών και της διαδικασίας που τους διέπει, iii) των προϋπολογισμών και της πηγής χρηματοδότησης, iv) των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών, v) τυχόν συμπληρωματικών ή τροποποιητικών συμβάσεων, vi) σχετικής νομολογίας, vii) στατιστικών στοιχείων, καθώς επίσης και όσων ειδικότερων στοιχείων προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4013/2011, των άρθρων 339 έως 344 του ν. 4412/2016 και 56 έως 57 του ν. 4413/2016.
γ) Η μέριμνα για την διαρκή επικαιροποίηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Συντονισμού της Διεύθυνσης Συντονισμού και το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, των πληροφοριών ως προς τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που εισάγονται στο σύστημα του επιγραμμικού αποθετηρίου της Επιτροπής (e-certis).
δ) Η ανάπτυξη, ενημέρωση και εν γένει επιμέλεια της ηλεκτρονικής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Π.Η.Δ.-Β΄1301/12.4.2012), όπως εκάστοτε ισχύει.
ε) Η ομογενοποίηση των δεδομένων που προβλέπονται στα ως άνω στοιχεία ώστε να επιτυγχάνεται η μοναδικότητά τους και η παραγωγή πληροφοριών.
στ) Η μέριμνα για τη λειτουργία συστήματος ανάλυσης κινδύνων με συγκεκριμένους δείκτες επί των δημοσίων συμβάσεων σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής.
ζ) Η υλοποίηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Συντονισμού της Διεύθυνσης Συντονισμού, των αναφορών επί των δεδομένων δημοσίων συμβάσεων.
η) Η εφαρμογή μεθοδολογιών στο σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence System) της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, για την υποστήριξη του έργου της Αρχής.
θ) Η εκπόνηση, κατόπιν αιτήματος της Αρχής ή του Προέδρου της, κάθε είδους στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ηλεκτρονικής Υποστήριξης είναι οι εξής:
α) Η ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρωση και εν γένει επιμέλεια του ιστοτόπου της Αρχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Π.Η.Δ.).
β) Η υποβολή προτάσεων, σε συνεργασία με τις λοιπές
υπηρεσιακές μονάδες, για θέματα πληροφοριακών συστημάτων, η παρακολούθηση της τεχνικής υλοποίησής τους και η εισήγηση για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και προσαρμογές σε συνεργασία με τους τελικούς χρήστες.
γ) Η υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών που αφορούν στη χρήση, την επέκταση, την αναβάθμιση και τη βελτίωση των Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων της Αρχής και η διαβίβασή τους στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.
δ) Η μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και του τηλεφωνικού κέντρου της Αρχής σε σχέση με τον εξοπλισμό, το λειτουργικό σύστημα, τα συστήματα διαχείρισης των Βάσεων Δεδομένων και τα δίκτυα.
ε) Η εν γένει υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων της Αρχής και η εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού της Αρχής.