LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΠΔ 43/2013 (με τροποποιησεις) - Αρθρο 19 - Μισθώσεις-Εκμισθώσεις-Αγορές-Εκποιήσεις Ακινήτων

Ευρετήριο Άρθρου


Αρθρο 19
Μισθώσεις - Εκμισθώσεις - Αγορές - Εκποιήσεις Ακινήτων

1. Για τη μίσθωση - εκμίσθωση ακινήτων από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α 212) όπως ισχύει.

2. Επιτρέπεται η μέχρι τριών (3) ετών μίσθωση με απευθείας συμφωνία μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής σε επείγουσες ή εξαιρετικές περιπτώσεις ή αν έγινε δύο φορές διαγωνισμός και απέβη χωρίς αποτέλεσμα ή κρίθηκε ασύμφορος, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 του π.δ. 715/1979, όπως ισχύει.

3. Επίσης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 50-64 του π.δ. 715/1979 όπως ισχύει και προκειμένου για αγορά, εκποίηση, αντιπαροχή και ανταλλαγή ακινήτων από την Αρχή.