LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΑΑΔΗΣΥ-Ν.4013/2011 (όπως ισχύει) - art4013_10

Τελευταία ενημέρωση : 17 Ιουλίου 2020

Ευρετήριο Άρθρου

Άρθρο 10

Νομικός Σύμβουλος

1. Συνίσταται μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου, στην οποία προσλαμβάνεται με πάγια αντιμισθία δικηγόρος παρ` Αρείω Πάγω, ο οποίος διαθέτει δεκαετή τουλάχιστον, εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του ν. 1649/1986 (Α` 149), κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα προσδιορίζονται τα επιπρόσθετα προσόντα και ο τρόπος απόδειξης του για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 εφαρμόζονται και για το Νομικό Σύμβουλο της Αρχής, με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 και του τρίτου άρθρου του ν. 3845/2010.
2. Ο Νομικός Σύμβουλος της Αρχής έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) τη δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής και
β) τη νομική υποστήριξη των ενεργειών και αποφάσεων της Αρχής με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις.
3. Ο Νομικός Σύμβουλος δεν επιτρέπεται, για όσον χρόνο παρέχει νομικές υπηρεσίες στην Αρχή, να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες με οποιαδήποτε έννομη σχέση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε θέματα δικαίου των δημοσίων συμβάσεων. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο καταγγελίας της έμμισθης εντολής του εκ μέρους της Αρχής.
4. Η Αρχή δύναται, με απόφαση της, να προσφύγει στις υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου, μετά από εισήγηση του Νομικού Συμβούλου. Με απόφαση της Αρχής ορίζονται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε περίπτωση προσφυγής σε υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου.