LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

Ευρετήριο Άρθρου

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα στατιστική αναφορά-μελέτη παρουσιάζει τα δεδομένα των δημοσίων συμβάσεων σε σχέση με εγκεκριμένα αιτήματα, διακηρύξεις και συμβάσεις, όπως αυτά καταγράφηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2015. Υπενθυμίζεται ότι αυτές οι αναφορές εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ για παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δράσεων των δημοσίων φορέων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, όπως αυτές αποτυπώνονται στο εδάφιο στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.4013/2011.

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Τα στοιχεία για τα εγκεκριμένα αιτήματα-διακηρύξεις-συμβάσεις που καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ αντλήθηκαν μέσω της δημιουργίας αναλύσεων και διαδραστικών πινάκων (dashboards) στο υποσύστημα επιχειρηματικής ευφυίας Business Intelligence (BI) του ΕΣΗΔΗΣ. Τα στοιχεία για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, ήτοι τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς αντλήθηκαν μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΣΗΔΗΣ. Η δημιουργία των συγκεντρωτικών πινάκων και των γραφημάτων έγινε με τη χρήση του προγράμματος Libre Office έκδοση 5.0.

Γ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα ζητήματα που ανέκυψαν κατά την επεξεργασία των δεδομένων είναι τα ίδια που είχαν αναφερθεί στις Στατιστικές Αναλύσεις των Δεδομένων των Δημοσίων Συμβάσεων των προηγούμενων περιόδων (έγγραφα της Δ/νσης με αριθμό πρωτοκόλλου 864/20-02-2015 Ορθή Επανάληψη, 3207/29-7-2014 και 4008/14-09-2015). Ως εκ τούτου, δεν υπολογίστηκαν αξίες - συνολικά και ανά μήνα - για τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ, λόγω σημαντικών διαφορών της καταχωρημένης αξίας της σύμβασης στο σύστημα, από αυτή του αναρτημένου αρχείου pdf, ενώ όπου απαιτήθηκε έγινε επαλήθευση των αξιών με αυτές που περιέχονται στα επισυναπτόμενα αρχεία στις φόρμες καταχώρησης εγκεκριμένων αιτημάτων-διακηρύξεων και συμβάσεων. Η επαλήθευση απαιτεί την πρόσβαση και ανάγνωση των αρχείων τύπου pdf που έχουν αναρτηθεί σε κάθε κατηγορία του ΚΗΜΔΗΣ (αιτήματα – προκηρύξεις – συμβάσεις) προκειμένου να εντοπιστεί η πραγματική αξία της εκάστοτε καταχώρησης. Αξίες υπολογίστηκαν μόνο για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς που αντλήθηκαν από το ΕΣΗΔΗΣ. Επιπρόσθετα, λόγω της προαιρετικότητας που συνεχίζει να υφίσταται στο ΚΗΜΔΗΣ αναφορικά με το πεδίο είδος διαγωνιστικής διαδικασίας και τη συνακόλουθη έλλειψη σχετικής αξιόπιστης πληροφορίας, δεν υπολογίστηκε το πλήθος και η αξία διακηρύξεων και συμβάσεων με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση. Αντιθέτως, υπήρξε η δυνατότητα πάρα πολύ αξιόπιστου υπολογισμού του πλήθους εγκεκριμένων αιτημάτων, διακηρύξεων και συμβάσεων που καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ, τόσο συνολικά και ανά μήνα, όσο και ανά είδος (προμήθεια/υπηρεσία/έργο), καθότι κατέστη εφικτός ο διαχωρισμός των κωδικών CPV που αντιστοιχούν σε προμήθειες/υπηρεσίες/έργα και η χρήση τους ως παραμέτρους στην παραγωγή των σχετικών αναλύσεων από το υποσύστημα ΒΙ ΕΣΗΔΗΣ.