LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ν.4518/2018

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 25), το άρθρο 22 του οποίου τροποποιεί διατάξεις των ν. 4412/2016 και 4413/2016.

Συγκεκριμένα στο Άρθρο 22 «Τροποποίηση των άρθρων 3 του ν. 4138/2013 (Α’ 72), 49 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και 29 του ν. 4413/2016 (Α’ 148)» προβλέπεται ότι:

1. Το σημείο i) της περίπτωσης β’ της παρ. 11 του άρθρου 3 του ν. 4138/2013 (Α’ 72) αντικαθίσταται ως εξής: «i) Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση, επίβλεψη και συντήρηση νέων ή σε εξέλιξη έργων οδικών υποδομών ή τμημάτων τους, που του ανατίθενται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.». [Αφορά αρμοδιότητες του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ]

2. Στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) διαγράφεται η φράση «ή σύμβασης παραχώρησης έργου».

3. Τα τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4413/2016 (Α’ 148) αντικαθίστανται ως εξής: «Η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης έργου δεν πραγματοποιείται χωρίς την προηγούμενη συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων και την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών, καθώς και την έγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την κατά περίπτωση απαιτούμενη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η οποία δύναται να συντελεσθεί μέχρι την ως άνω υπογραφή της σύμβασης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τα έργα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των εποπτευομένων φορέων του και με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, εφόσον έχουν συντελεσθεί απαλλοτριώσεις τουλάχιστον σε ποσοστό 75%, έχει εκπονηθεί η, κατά το άρθρο 345 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.), όπου απαιτείται, και υλοποιηθεί τουλάχιστον το 75% του φυσικού αντικειμένου αυτής, σύμφωνα με το ειδικότερο πρόγραμμα παράδοσης των χώρων εκτέλεσης του έργου, το οποίο και αποτελεί έγγραφο της σύμβασης παραχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 36».