Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ 4700/2020 (127/Α΄) "ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4700/2020 στο άρθρο 333, παρ. 2 του οποίου (Τμήμα Δεύτερο - Θέσπιση Ολοκληρωμένου Νομοθετικού Πλαισίου για τον Προσυμβατικό Έλεγχο, Κεφάλαιο 54 - Διαφορές από τον Προσυμβατικό Έλεγχο) με τίτλο "Προαπόδειξη" προβλέπεται ότι η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επικουρεί το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την άσκηση της δικαιοδοσίας του επί διαφορών προσυμβατικού ελέγχου.

Παρεμβαίνει ως amicus curiae στις σχετικές δίκες, ή εκτελεί καθήκοντα συμβούλου σε τεχνικής ιδίως φύσεως ζητήματα όποτε της ζητηθεί από τον Πρόεδρο του αρμόδιου σχηματισμού ή από το Δικαστήριο. Η ως άνω ρύθμιση ως σκοπό έχει την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης αποφάσεων επί διαφορών εκ του προσυμβατικού ελέγχου, αφού η τεχνική επικουρία που παρέχει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο αποσκοπεί να αποτρέψει την έκδοση από αυτό προδικαστικών αποφάσεων, και εν γένει να διαφωτίσει το Δικαστήριο σε ζητήματα που απαιτούν για την κατανόησή τους εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και εμπειρία.

Δείτε το κείμενο του νόμου εδώ.