LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

Δημοσίευση ν.4568/2018 (Α 178) "Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις" - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4568/2018 (Α 178) "Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις", ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α 147).

Ειδικότερα, με το άρθρο 57 παρ. 1 έως 4 του ως άνω νόμου τροποποιούνται διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 7, 128 παρ. 1 & 2, 49 παρ. 2 εδ. β και 377 παρ. 1 περ. (40) του ν. 4412/2016, ενώ με τις παρ. 5 έως 9 του ίδιου άρθρου ρυθμίζονται, επίσης, ζητήματα δημοσίων συμβάσεων.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα, στο www.eaadhsy.gr/n4412