LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4635/2019 (Α’167) "ΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ". Ο εν λόγω νόμος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις που αφορούν σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Δείτε το ενημερωτικό έγγραφο της Αρχής με ΑΔΑ: 6Ν15ΟΞΤΒ-ΤΤΤ.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4605/2019 (Α' 52), με το άρθρο 43 του οποίου τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016 και προστέθηκαν νέα άρθρα.

Περισσοτερα

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4541/2018 (Α΄93 / 31.05.2018), με το άρθρο 15 του οποίου τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄147).

Περισσοτερα

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4568/2018 (Α 178) "Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις", ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α 147).

Περισσοτερα

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τ. ΥΟΔΔ, αρ. 279/17.5.2018) η υπ' αριθμ. 50844/11.5.2018 Υπουργική Απόφαση περί συγκρότησης και ορισμού μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους (Συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του ν. 4412/2016).