Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R    

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4488/2017 (Α' 137), στο άρθρο 39 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με τον αποκλεισμό οικονομικών φορέων από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, με τις παρ. Α.1 έως Α. 4 του άρθρου 39 επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις των άρθρων 73, 80, 305 και 335 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η ισχύς των διατάξεων των παρ. Α.1 έως Α.4 του άρθρου 39 του νόμου 4488/2017, σύμφωνα με την παρ. Α. 5 του ίδιου άρθρου, εκκινεί δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευσή του, ήτοι από 13/11/2017, και δεν καταλαμβάνει διαδικασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει, κατά την έννοια των άρθρων 61, 120, 290 και 330 του ν. 4412/2016. Με την παρ. Α.6 του ίδιου άρθρου καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170). Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. Β του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115)