LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣH ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ ο ν. 4482/2017 (Α΄ 102) με το άρθρο 37 του οποίου αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, σχετικά με την επέκταση της υποχρέωσης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ.