LOGO-eaadhsy-png

Logo Twitter Social Icon Rounded Square Color Logo LinkedIn 2C 66px R ISO 9001:2015 ISO 37001:2016

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν. 3886/2010 ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΑΠΌ 01.01.2017 & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ IV (ΑΕΠΠ)

Με το άρθρο 34 του ν. 4456/2017 (Α' 24) "Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις" αντικαταστάθηκε η παρ. 11 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 (Α' 147) ως εξής:

"Η ισχύς της περίπτωσης 27, της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 31η Μαρτίου 2017". Στη δεύτερη παράγραφο του ως ιδίου άρθρου ορίζεται ότι "η προηγούμενη παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2017".

Με το άρθρο 49 του ιδίου ως άνω νόμου επήλθαν τροποποιήσεις διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, οι οποίες αφορούν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Μπορείτε να δείτε εδώ συγκεντρωτικά τις τροποποιήσεις στον σχετικό "Πίνακα αλλαγών στο κείμενο του Ν.4412/2016" (ειδικά για το ν.4456/2017, δείτε από αρ. 130 έως 136)

Δείτε το ν. 4456/2017 εδώ.